Kmalu otvoritve treh novih tematskih poti na Goričkem

31. 3. 2022 Na tematskih poteh so predstavljene ciljne vrste projekta Gorička krajina.

Mejice bodo deloma varne pred objedanjem divjadi

22. 3. 2022 Vsaki sadiki smo ob nanosu z zaščitnim sredstvom dodali še manjšo količino netopirskega gvana, ki bo pripomoglo k boljši rasti sadik.

Obnovili življenjski prostor hrošču puščavniku

16. 3. 2022 Namen obrezovanja oz. odstranitve vej na glavatih vrbah je podaljšati življenjsko dobo drevesom, v katerih živi hrošč puščavnik.

Začetek obrezovanja lipovcev

17. 2. 2022 V Krajinskem parku Goričko bo z 10 lipovcev odstranjena bela omela.

61 vasi, 179 lastnikov, 1600 sadnih dreves

16. 2. 2022 Želja pomladiti Goričko z mladimi drevesi izpolnjena.

50 belih vrb za hrošča puščavnika

25. 1. 2022 Bele vrbe bo potrebno v naslednjih letih obrezovati »na glavo«.

Postavljenih vseh 400 lovnih prež

22. 12. 2021 V okviru projekta Gorička krajina je bilo tik pred iztekom leta postavljenih zadnjih 10 od skupno 400 lovnih prež za ptice.

Varčujmo z elektriko in pomagajmo netopirjem

Število sakralnih objektov na Goričkem, kjer so bila v okviru projekta Gorička krajina nameščena nova svetila, se je povečalo na 13.

Pozitiven vpliv projektnih ukrepov tudi za velikega skovika

1. 12. 2021 Strokovnjaki so potrdili uspešnost izvedenih projektov za velikega skovika v okviru projekta Gorička krajina.

Dvesto novih jablan v Krajinskem parku Goričko

25. 11. 2021 V projektu Gorička krajina se je 17. novembra 2021 v Krajinskem parku Goričko zasadila 1400. jablana stare sorte.

Dijaki pomagali velikemu skoviku

10. 11. 2021 Dijaki srednje Biotehniške šole iz Rakičana so sodelovali pri postavljanju lovnih prež za velikega skovika.

Poročila potrjujejo uspešnost izvedenih ukrepov projekta Gorička krajina

11. 10. 2021 Strokovnjaki Centra za kartografijo favne in flore, ki spremljajo izvajanje ukrepov in njihove učinke v krajini, so pripravili še zadnja poročila v katerih poročajo o aktualnem stanju ciljnih vrst netopirjev in metuljev.

Pozitivni učinki projekta predstavljeni na zaključni konferenci projekta

9.9.2021 Na zaključni konferenci projekta Gorička krajina so bili predstavljeni rezultati projekta, ki se počasi bliža h koncu.

Brošura Gorička krajina

8.9.2021 Zgodba Goričke krajine v knjižici

Izšla še zadnja, 4. številka novičnika Gorička krajina

7.9.2021 Izšla še zadnja, 4. številka novičnika projekta Gorička krajina, ki je posvečena predstavitvi goričkih travnikov in njihovi obnovi v projektu.

Pet portretov

5.9.2021 Na portalu Youtube si lahko ogledate portrete travnikov, metuljev, hroščev, ptic in netopirjev.

Zaključna konferenca projekta Gorička krajina

13.8.2021 V četrtek, 9. septembra 2021, vabljeni na zaključno konferenco projekta Gorička krajina s predstavitvijo rezultatov.

Posebna misija malih bogov

22.7.2021 Tudi letos osem skovikov sodeluje v posebni znanstveno-raziskovalni misiji.

Opazovanje ptic kulturne krajine v Stanjevcih

23.6.2021 Liščki so udeležence pričakali kar ob poti, nekatere vrste je bilo možno opazovati v letu, ostale le slišati.

Na Goričkem 36 novih mejic

12.5.2021 V Javnem zavodu Krajinski park Goričko smo v okviru projekta Gorička krajina v mesecu aprilu pričeli izvajati naravovarstveni ukrep, sajenje mejic za izboljšanje življenjskega prostora velikega skovika in hkrati biotske raznovrstnosti.

Posajenih štirideset posamičnih sadnih dreves

28.4.2021 Za velikega skovika smo posadili 40 dreves.

Na Goričkem zasajenih novih 1200 visokodebelnih sadnih dreves

7.4.2021 Na zadnji marčevski dan smo zasadili 1200. drevo. Več kot 25 ha novih sadovnjakov bo čez nekaj desetletij postalo gnezdišče velikega skovika in smrdokavre.

Bralcem prijaznejša spletna stran

21. 1. 2021 Bralcem prijaznejša spletna stran

Na Goričkem so se pojavili skrivnostni rdeči hrošči

12.1.2021 Označena so prva habitatna drevesa za škrlatnega kukuja.

Posadili smo prva sadna drevesa tradicionalnih sort

25.11.2020 Prva sadna drevesa starih sort na visokih podlagah posajena.

Z dobrim sodelovanjem dosegli povečanje števila netopirjev

12.11.2020 Podstrešje in klet nekdanje šole v Kančevcih sta izrednega pomena za ohranjanje netopirjev na Goričkem.

Sadili bomo visokodebelne sadovnjake

18. 9. 2020 Visokodebelni sadovnjaki so namenjeni dolgoročnemu varstvu velikega skovika.

Zaključili z drugim krogom košnje travnikov letos

31. 8. 2020 V okviru projekta Gorička krajina smo konec avgusta zaključili z drugo letošnjo košnjo travnikov.

Razstava PreŽiveti z netopirji vedno bolj priljubljena

28. 8. 2020 Razstavo o netopirjih so si ogledali otroci, ki se v zadnjih avgustovskih dneh udeležujejo tabora Montesorri.

Označili habitatna drevesa za velikega skovika

26. 8. 2020 Drevesa s primernimi dupli za velikega skovika smo označili s posebnimi tablicami.

Nova polkna bodo omogočila prelet tudi netopirjem

13. 8. 2020 Nova polkna na cerkvi v Markovcih omogočajo prelet netopirjem.

Iščejo se skoviki

7. 8. 2020 Spremljanje velikih skovikov poteka s pomočjo GPS telemetrije.

Trenutki travniškega vsakdana bodo ujeti tudi na filmski trak

4. 8. 2020 V okviru projekta Gorička krajina nastaja tudi 5 kratkih video posnetkov o ciljnih travniških življenjskih prostorih in vrstah.

Postavljenih 248 lovilnih prež za velikega skovika

18. 7. 2020 Leseni koli so namenjeni izboljšanju razmer za lov velikemu skoviku.

V Fokovcih hribski škrjanci še vedno veselo pojo

15. 6. 2020 Petič smo hribskega škrjanca iskali v Fokovcih in ga tudi uspešno našli.

Učinek obnove travnikov viden že na polovici projekta

22. 5. 2020 V projektu Gorička krajina se od leta 2018 izvaja obnova 108 ha opuščenih travnikov. Prvi rezultati so že vidni.

Rezultati popisa škrlatnega kukuja so znani

13. 5. 2020 V projektu Gorička krajina se sklepajo pogodbe o varstvu z lastniki gozdnih zemljišč, kjer živi škrlatni kukuj.

Popisali razširjenost škrlatnega kukuja na območju Natura 2000 Goričko

20. 3. 2020 Popis razširjenosti škrlatnega kukuja je razkril nova znanja o razširjenosti tega majhnega hrošča na Goričkem.

Final conference - Project Gorička krajina

The Gorička krajina project is coming to its end. We kindly invite you to the final conference of the Gorička krajina project on September 9th 2021 with a presentation of the implemented project activities and their results.The project activities were dedicated to improving the conservation status of three meadow habitat types, three meadow butterfly species, two bird species, two beetle species and three species of bats. At the conference, representatives of the project partners will present the results of the implemented activities. Field tour of the implemented measures will follow the conference. 

Akciji odstranitve gvana tudi v Dolencih in Markovcih

25. 2. 2020 Velike količine netopirskega in golobjega gvana so bili odstranjeni tudi v Dolencih in Markovcih.

Odstranili golobje in netopirsko gvano v dveh cerkvah

21. 1. 2020 Za izboljšanje zatočišč smo odstranili golobje in netopirsko gvano v Gornji Petrovcih in pri Gradu.

V letu 2019 smo nadaljevali z obnovo goričke krajine

17. 1. 2020 V letu 2019 smo nadaljevali z izvajanjem različnih aktivnosti, med katerimi je tudi obnova 106 ha travniških površin s košnjo.

Habitatna drevesa za velikega skovika

16. 1. 2020 Z lastniki 50 sadnih dreves s primernimi dupli smo sklenili pogodbe o varstvu teh dreves za velikega skovika.

Za puščavnika obrezanih 40 vrb

16. 1. 2020 Za dolgoročno varstvo hrošča puščavnika smo z lastniki 40 vrb sklenili pogodbe, s katero so se lastniki zavezali k obrezovanju vrb.

Razstava o netopirjih med počitnicami odprla vrata

15. 11. 2019 Prva stalna razstava o netopirjih je svoja vrata odprla v času jesenskih počitnic.

Prva stalna razstava o netopirjih je odprta!

14. 9. 2019 V Kančevcih smo odprli prvo stalno razstavo o netopirjih v Sloveniji.

Prva tiskovna konferenca projekta

13. 9. 2019 Na gradu Grad je 13. septembra 2019 potekala novinarska konferenca projekta Gorička krajina, na kateri so predstavniki projektnih partnerjev predstavili doslej izvedene aktivnosti in načrtovane aktivnosti.

Novinarska konferenca in predstavitev projekta Gorička krajina

5.8.2019 Vabljeni na novinarsko konferenco projekta Gorička krajina.

Projekt Gorička krajina na sejmu AGRA

3. 9. 2019 Projekt Gorička krajina smo v zadnjem tednu avgusta predstavljali na največjem kmetijskem sejmu v Sloveniji.

Košnja in obnova travnikov v projektu Gorička krajina se je začela

27. 5. 2019 Spomladi 2019 smo pričeli z obnovo več kot 100 ha travnikov.

Načrti projekta Gorička krajina predstavljeni na mednarodni konferenci o traviščih

22. 5. 2019 Projekt Gorička krajina se je odzval vabilu za predstavitev na mednarodni konferenci o traviščih na Ptuju.

Javni poziv za uporabo pašne ograje in zemljišč

7.6.2019 Objavljen je bil javni razpis.

Koliko metuljev travniškega postavneža res živi na Goričkem?

15. 5. 2019 Strokovnjaki so ravnokar pričeli z izvajanjem raziskave, katere rezultati bodo pokazali, koliko metuljev travniškega postavneža še sploh živi na Goričkem?

Hribski škrjanec v Kančevcih še poje

29. 4. 2019 Precejšnje število ljubiteljev narave in ptic je v Kančevcih preverjalo, ali tam še poje hribski škrjanec?

Prvo odstranjevanje netopirskega gvana uspešno zaključeno

2. 4. 2019. V cerkvi pri Gradu smo zaposleni pri JZ KPG izvedli prvo čistilno akcijo odstranitve netopirskega gvana na podstrešju cerkve.

Iskanje hribskega škrjanca se nadaljuje tudi letos

28. 3. 2019 Vse ljubitelje narave in ptic vabimo na voden izlet v Kančevce, kjer bomo spoznavali ptice kulturne krajine. Posebna pozornost bo namenjena hribskemu škrjancu.

Izšla je prva številka novičnika projekta Gorička krajina

28. 3. 2019 Izšla je prva številka novičnika projekta, ki je posvečena kraljem noči - netopirjem.

Javne predstavitve projekta Gorička krajina

19. 4. 2019 Projekt Gorička krajina in načrtovane aktivnosti smo predstavili na štirih javnih predstavitvah.

Stanje temnega in strašničinega mravljiščarja na Goričkem dobro

18.1.2019 Strokovnjaki za metulje CKFF so v letu 2018 pregledali več kot 300 ha travnikov.

Nova spoznanja o hribskem škrjancu

5.12.2018 Raziskava hribskega škrjanca je prinesla zanimiva in nova spoznanja.

Iskanje puščavnika je obrodilo sadove

5.12.2018 Popis puščavnika v Ledavski dolini je pokazal, da je hrošč tam še vedno splošno razširjen.

Stanje travnikov na Goričkem

5.12.2018 Strokovnjaki za botaniko so pred pričetkom obnove travnikov, popisali izhodiščno stanje.

Kotišče malega podkovnjaka rešeno

5.12.2018 V tem letu smo skupaj z Župnijo Kančevci poskrbeli za obnovo strehe in s tem rešili eno od dveh kotišč malega podkovnjaka na Goričkem.

Travniški postavnež močno ogrožen

5.12.2018 Travniški postavnež je bil na Goričkem najden le še na eni lokaciji.

Iskanje puščavnika

27.8.2018 Strokovnjak za hrošče je v juliju pregledal 230 vrb.

V jedilnici velikega skovika

25.7.2018 S pomočjo GPS naprav so ornitologi preverjali, kje svoj plen lovijo veliki skoviki. Skoviki pogosto uporabljajo tudi lovne preže.

Hribski škrjanec - novi podatki na Goričkem

24.7.2018 V okviru popisov hribskega škrjanca na Goričkem so ornitologi prišli do zanimivih ugotovitev.

Pregled možnih zatočišč navadnega in dolgokrilega netopirja

18.7.2018 Strokovnjak za netopirje je pregledal 24 starih ali opuščenih stavb, kjer bi se lahko zadrževali netopirji.

Ptice in metulji suhih ter mokrotnih travnikov

30.5.2018 Vabljeni na voden izlet v Budince, na katerem boste ljubitelji narave spoznavali predvsem pestrost ptic in metuljev.

Nočni izlet "Sove na Goričkem"

8.5.2018 Vabljeni na nočni ornitološki izlet, namenjen spoznavanju velikega skovika.

Postavljanje lovnih prež za velikega skovika

11.5.2018 Pričeli smo z nameščanjem 400 lovnih prež, s katerimi želimo izboljšati življenjske razmere za ptice.

Hribski škrjanec še poje na Goričkem

24.4.2018 Na vodenem izletu smo skupaj s številnimi udeleženci potrdili, da v Dolencih hribski škrjanec še vedno poje.

Izlet "Ali na Goričkem še pojejo hribski škrjanci"

26.3.2018 Vabljeni, da se nam pridružite na vodenem izletu v Dolencih.

Zaključen javni poziv za obrezovanje sadnih dreves

21.3.2018 Zaradi zapolnitve števila dreves zaključujemo z javnim pozivom za obrezovanje sadnih dreves.

Obrezovanje dreves v visokodebelnih travniških sadovnjakih

20.2.2018 Pričeli z obrezovanjem sadnih dreves v visokodebelnih sadovnjakih.

Predstavitev projekta v Korovcih in Otovcih

16.2.2018 Projekt Gorička krajina smo predstavili tudi članom govedorejskega in sadjarskega društva.

Predstavitev projekta v Gornjih Slavečih

19.1.2018 V Gornjih Slavečim smo projekt prvič predstavili kmetom.