50 belih vrb za hrošča puščavnika

 G. Domanjko

Za zagotavljanje življenjskega prostora za puščavnika v naslednjih desetletjih, je Javni zavod Krajinski park Goričko (JZ KPG), januarja 2022 izvedel sajenje 50 belih vrb.


Za lažjo košnjo travnikov so drevesa posajena v vrsti   G. Domanjko

Puščavnik je 20–35mm velik hrošč. Njegov življenjski prostor ali habitat predstavljajo debelejša drevesa bele vrbe, hrasta, lipe in različnih starih sort jablan ter hrušk z dupli. Je slab letalec, zato življenje preživi v rodnem drevesu ali v njegovi bližini, redko se premakne za več kot 1 km. Iz tega izvira njegovo ime »puščavnik«. Ličinke puščavnika, ki so enkrat večje od odraslega hrošča, živijo 3–4 leta v mulju starejših in debelejših dreves. V njih se prehranjujejo z lesnim drobirjem. Velikokrat so to bele vrbe, ki so, zaradi dolgoletnega obrezovanja vej na isti višini debla, dobile značilno obliko. Imenujemo jih glavate vrbe. Strokovnjaki za hrošče so leta 2018 ugotovili, da je puščavnik na Goričkem splošno razširjen v glavatih vrbah. Zato je za dolgoročno ohranjanje vrste na Goričkem in v drugih delih Slovenije, kjer še rastejo glavate vrbe, potrebno ohranjati in širiti mrežo takšnih dreves. Razdalja med sosednjimi drevesi pri sajenju naj ne bi presegla 250 m. To je razdalja, ki jo odrasel hrošč še lahko preleti med enim in drugim habitatnim drevesom.

Z namenom, da zagotovimo življenjski prostor za puščavnika v naslednjih desetletjih, je bilo zasajenih 50 belih vrb. Dvoletne sadike bele vrbe so bile naročene v Drevesnici Turnišče, ki vrbe vzgaja v Ižakovcih. Bele vrbe, ki jih bo potrebno v naslednjih letih obrezovati »na glavo«, so bile ustrezno zaščitene pred divjadjo. Posajene so na mokrotnih travnikih v upravljanju JZ KPG in Občine Rogašovci; v Kuzmi, Gornjih Slavečih in Nuskovi. Gre za območja, kjer že rastejo glavate vrbe, v katerih živi puščavnik.

Z namenom predstavitve življenja hrošča puščavnika se bo v Nuskovi, do konca februarja 2022, vzpostavila tematska pot na temo velikega skovika in puščavnika. Vabljeni k obisku poti.

25. 1. 2022