Popisali razširjenost škrlatnega kukuja na območju Natura 2000 Goričko

V projektu Gorička krajina smo predvideli izvedbo različnih ukrepov za izboljšanje stanja ohranjenosti za 10 žival...

Akciji odstranitve gvana tudi v Dolencih in Markovcih

Grad, 25.2.2020. Po uspešno izvedenih dveh čistilnih akcijah odstranjevanja netopirskega in golobjega gvana sta bil...

Odstranili golobje in netopirsko gvano v dveh cerkvah

Na podstrešju cerkve Marijinega vnebovzetja pri Gradu se nahaja največje znano kotišče navadnega netopirja (Myotis ...

V letu 2019 smo nadaljevali z obnovo goričke krajine

Z namenom, da nekaj več kot 100 ha, do leta 2018 opuščenih travnikov, naredimo znova privlačne za travniške vrste ...

Habitatna drevesa za velikega skovika

Goričko je že od nekdaj znano po bogastvu ptičjega sveta in med največje posebnosti gotovo spada veliki skovik. T...

Za puščavnika obrezanih 40 vrb

Puščavnik je hrošč, ki ga na območju Natura 2000 Goričko najdemo predvsem v Ledavski dolini. Po ocenah strokovnja...

Razstava o netopirjih med počitnicami odprla vrata

V času jesenskih počitnic smo v okviru projekta Gorička krajina izvedli dva dneva odprtih vrat na prvi stalni razs...

Prva stalna razstava o netopirjih je odprta!

Le kateri dan bi bil bolj primeren kot petek, 13., za razdriranje predsodkov o netopirjih? 23. mednarodno noč netopi...

Prva tiskovna konferenca projekta

V petek, 13. septembra 2019 je na gradu Grad potekala prva tiskovna konferenca projekta Gorička krajina. Predstavnik...

Projekt Gorička krajina na sejmu AGRA

Javni zavod Krajinski park Goričko se je med 24. in 29. avgustom predstavljal na sejmu AGRA v Gornji Radgoni. V okvi...

Košnja in obnova travnikov v projektu Gorička krajina se je začela

Košnja travnikov - izjava za javnost Javni zavod Krajinski park Goričko (JZ KPG) skupaj s partnerjema Društvom za o...

Načrti projekta Gorička krajina predstavljeni na mednarodni konferenci o traviščih

Zaposleni na projektu Gorička krajina* so se 16. maja na Ptuju udeležili mednarodne konference z naslovom Izzivi in...

Javni poziv za uporabo pašne ograje in zemljišč

Javni poziv za uporabo pašne ograje in zemljišč v okviru projekta Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje...

Koliko metuljev travniškega postavneža res živi na Goričkem?

V začetku meseca maja so v toplih in sončnih dneh strokovnjaki za metulje iz Centra za kartografijo favne in flore,...

Hribski škrjanec v Kančevcih še poje

Z Krajinski park Goričko je v nedeljo, 28. aprila, skupaj z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, v...

Prvo odstranjevanje netopirskega gvana uspešno zaključeno

Zaposleni v JZ Krajinski park Goričko smo v sredo, 27. marca izvedli čistilno akcijo, v kateri smo odstranili netop...

Iskanje hribskega škrjanca se nadaljuje tudi letos

Javni zavod Krajinski park Goričko vas v sodelovanju z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije  v nede...

Izšla je prva številka novičnika projekta Gorička krajina

V sklopu projekta Gorička krajina imamo predvideno izdajo štirih številk novičnika v angleškem jeziku. Namen izdaje...

Javne predstavitve projekta Gorička krajina

V sklopu projekta Gorička krajina smo v letu 2018 izvedli 4 javne predstavitve projektne vsebine in aktivnosti, v sk...

Stanje temnega in strašničinega mravljiščarja na Goričkem dobro

V okviru projekta Gorička krajina je Center za kartografijo favne in flore (CKFF) v juliju in avgustu opravil popis,...

Namestili netopirjem prijaznejša svetila

Na Goričkem je bilo doslej zabeleženih 17 od 30 vrst netopirjev, ki živijo v Sloveniji. Njihova najpomembnejša zat...

Nova spoznanja o hribskem škrjancu

Hribski škrjanec (Lullula arborea) je ptica selivka, ki gnezdi tudi na območju Natura 2000 Goričko. V zadnjih 20 le...

Iskanje puščavnika je obrodilo sadove

Al Vrezec, strokovnjak za hrošče, je za namene opredelitve dreves primernih za pogodbeno varstvo za ohranjanje vzhod...

Stanje travnikov na Goričkem

V okviru projekta Gorička krajina* je bil izveden popis habitatnih tipov in njihove ohranjenosti na območju Natura ...

Kotišče malega podkovnjaka rešeno

Na podstrešju stare šole v Kančevcih, kjer je znano kotišče malega podkovnjaka (Rhinolophus hipposideros), so se od...

Travniški postavnež močno ogrožen

Center za kartografijo favne in flore (CKFF) je v okviru projekta Gorička krajina v avgustu opravil popis, ki bo slu...

Iskanje puščavnika

V okviru projekta Gorička krajina je ena od aktivnosti tudi pogodbeno varstvo za puščavnika, redko in v Evropi ogro...

V jedilnici velikega skovika

V okviru projekta Gorička krajina, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za...

Hribski škrjanec - novi podatki na Goričkem

V okviru projekta Gorička krajina, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za...

Pregled možnih zatočišč navadnega in dolgokrilega netopirja

V okviru projekta Gorička krajina je bil v mesecu juniju 2018 opravljen pregled stavb, ki predstavljajo možna zato...

Ptice in metulji suhih ter mokrotnih travnikov

V sodelovanju z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) se bomo odpravili raziskovat najbolj se...

Nočni izlet "Sove na Goričkem"

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) vas skupaj z Javnim zavodom Krajinski park Goričko (JZ ...

Postavljanje lovnih prež za velikega skovika

V torek, 8. 5. 2018, smo zaposleni na Javnem zavodu Krajinski park Goričko v sklopu projekta Gorička krajina priče...

Hribski škrjanec še poje na Goričkem

Javni zavod Krajinski park Goričko je v sodelovanju z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije v nedelj...

Izlet "Ali na Goričkem še pojejo hribski škrjanci"

V sodelovanju z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije se bomo na izlet odpravili v osrčje Krajinskeg...

Zaključen javni poziv za obrezovanje sadnih dreves

Javni poziv k vključitvi v aktivnost obrezovanja in odstranjevanja bele omele z visokodebelnih dreves se z dnem 21. ...

Obrezovanje dreves v visokodebelnih travniških sadovnjakih

V ponedeljek, 19. februarja 2018 smo v Čepincih začeli z obrezovanjem in odstranjevanjem bele omele z visokodebelni...

Predstavitev projekta v Korovcih in Otovcih

V sklopu projekta Gorička krajina, ki ga financirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Rep...

Predstavitev projekta v Gornjih Slavečih

V sredo, 17. 01. 2018 smo sodelavci projekta zainteresiranim kmetom v Gornjih Slavečih predstavili projekt Vzdrževa...