Živali

Območje KP Goričko se lahko ponaša s prebivalci kot so vidra, smrdokavra, veliki skovik ter strašničin in temni mravljiščar. Vendar se živalsko bogastvo tukaj ne konča. Kljub odsotnosti jam na Goričkem živi več kot polovica vrst vseh netopirjev v Sloveniji. Med dvoživkami lahko najdemo kar 15 od 19 vrst, dobro zastopana je tudi skupina kačjih pastirjev, saj jih na Goričkem živi 60 % vseh slovenskih vrst. Med vrstami ptic, ki gnezdijo v Sloveniji, jih polovica gnezdi tudi na Goričkem.

Naravno ohranjeni gorički potoki so življenjski prostor potočnega raka jelševca (Astacus astacus), ki ga poznamo tudi pod imenom plemeniti rak. Ta vrsta našega največjega potočnega raka, ki zraste do 17 cm, je eden od kazalnikov ohranjenih voda. Več o potočnih rakih Slovenije.
V potokih živi tudi navadni škržek (Unio crassus), školjka, ki je neločljivo povezana s pezdirkom. Ličinke školjke zavetje pred plenilci najdejo v škrgah pezdirka, medtem ko mladice pezdirka najbolj ranljivo obdobje življenja preživijo skrite v školjki. Mokrotni travniki so prebivališče ozkega vrtenca (Vertigo angustior).   

Žuželke

Žuželke so med najbolj številčno in vrstno zastopanimi skupinami živali na Goričkem. Prepoznamo jih po treh pari...

Ribe

Naravno ohranjene reke in potoki so življenjski prostor nekaterih redkih in ogroženih vrst rib, ki so iz marsikater...

Dvoživke in plazilci

Dvoživke in plazilci so pogosto spregledani, čeprav imajo v naravi zelo pomembno vlogo.

Ptice

Ptice so med najbolj raziskanimi skupinami živali. Na območju KP Goričko gnezdi 120 od 220 v Sloveniji gnezdečih ...

Sesalci

Nekaj več kot 30 vrst sesalcev živi v KP Goričko. S 15 vrstami so najštevilčnejše zastopani skrivnostni netopirji...