Žuželke

Žuželke so med najbolj številčno in vrstno zastopanimi skupinami živali na Goričkem. Prepoznamo jih po treh pari...

Ribe

Naravno ohranjene reke in potoki so življenjski prostor nekaterih redkih in ogroženih vrst rib, ki so iz marsikater...

Dvoživke in plazilci

Dvoživke in plazilci so pogosto spregledani, čeprav imajo v naravi zelo pomembno vlogo.

Ptice

Ptice so med najbolj raziskanimi skupinami živali. Na območju KP Goričko gnezdi 120 vrst ptic, med njimi tudi ogro...

Sesalci

Nekaj več kot 30 vrst sesalcev živi v KP Goričko. S 15 vrstami so najštevilčneje zastopani skrivnostni netopirji....

VRH

X

Preživeti z netopirji

4. 7., 10.00-17.00 Kančevci, dan odprtih vrat