Ptice

Ptice so med najbolj raziskanimi skupinami živali. Na območju KP Goričko gnezdi 120 vrst ptic, med njimi tudi ogrožene in v Sloveniji redke vrste. V letu 2014 je na zahodu KPG prvič po desetih letih ponovno gnezdil par zlatovrank (Coracias garrulus). Ta nekoč pogosta ptica širokih dolin je zaradi intenzifikacije kmetijstva v 70. letih začela izginjati po celi Sloveniji. Podobna usoda grozi številnim drugim pticam, ki jih lahko zaradi ohranjene kulturne krajine kljub temu na Goričkem še lahko opazimo.

Več informacij v monografiji Ptice Goričkega. 

Vodne ptice

Jezera in potoki so bivališče redkih vrst ptic.

Gozdne ptice

Gorički gozdovi so življenjski prostor črne žolne, sršenarja in črne štorklje. 

Ptice kulturne krajine

V skupino ptic kulturne krajine prištevamo vrste, ki so življenjsko vezane na kulturno kmetijsko krajino. Rumenega s...

Varstvo ptic

Ptice so ena od najbolj ogroženih skupin živali, saj je veliko vrst zelo občutljivih na spremembe njihovega življ...

top

X

Iščemo NAJ travniški sadovnjak

v Krajinskem parku Goričko 2020