Stik z nami

Javni zavod Krajinski park Goričko
Grad 191
9264 Grad

T:+386 (0)2 551 88 60
E: park.goricko@siol.net

Naravovarstveni nadzor: nadzornik@goricko.info
Obiskovanje: vodniki@goricko.info
Nočitev v gradu: sobe@goricko.info

Darja Pajtler
v.d. direktorice
T: +386 (0)2 551 88 62
E: darja.pajtler@goricko.info

Stanislava Dešnik
visoki naravovarstveni svetnik
T:+386 (0)2 551 88 64
M:+386 (0)31 354 149
E: stanka.desnik@goricko.info

Janko Halb
visoki naravovarstveni svetnik
M:+386 (0)41 395 975

Gregor Domanjko
naravovarstveni svetnik
T:+386 (0)2 551 88 71

Suzana Huber Sobočan
finančnik VII/2
T: +386 (0)2 551 88 67

Lidija Bernjak Sukič
analitik VII/2
T: +386 (0)2 551 88 61
M:+386 (0)31 354 187

Nataša Moršič
naravovarstveni svetnik
T: +386 (0)2 551 88 65

Nataša Krpič
koordinator VII/1
T: +386 (0)2 551 88 65
M: +386 (0)41 719 141

Projekti

PROJEKT LIFE for SEEDS

Monika Matjašec
naravovarstveni svetovalec
koordinatorka projekta LIFE for SEEDS
T: +386 (0)2 551 88 71 

Naravovarstveni nadzor

E: nadzornik@goricko.info

Kristjan Malačič
naravovarstveni nadzornik I
M: +386 (0)41 670 956 

Mojca Podletnik
naravovarstveni nadzornik II
T: +386 (0)2 551 88 68 

Tomaž Koltai
naravovarstveni nadzornik III
T: +386 (0)2 551 88 68 

Tomaž Markovič
naravovarstveni nadzornik III
T: +386 (0)2 551 88 68 

Središče za obiskovalce

T: +386 (0)2 551 88 60
T: +386 (0)2 551 88 70
M:+386 (0)41 659 436
M:+386 (0)51 611 254
E: vodniki@goricko.info 

Marina Horvat
vodnik v zavarovanem območju III
T: +386 (0)2 551 88 60
M:+386 (0)51 611 254 

Štefanija Fujs
vodnik v zavarovanem območju V
T: +386 (0)2 551 88 60
M: +386 (0)41 659 436

Edita Nemec Stošić
vodnik v zavarovanem območju III
T: +386 (0)2 551 88 70

Alenka Poredoš
udeleženka javnih del
T: +386 (0)2 551 88 70