O parku

Goričko je gričevnata pokrajina na skrajnem severovzhodnem delu Slovenije. Na jugu pokrajine gričevje počasi prehaja v Mursko ravan v ravninski regiji Ravensko in Dolinsko. Na zahodu Goričko meji na Avstrijo in na vzhodu na Madžarsko. Na skrajnem severu Goričkega, natančneje v naselju Trdkova je tromeja med Slovenijo, Avstrijo in Madžarsko označena s trirobo prisekano piramido Tromejnika.

Zaradi nenehne obmejne lege, gričevnatega površja in odmaknjenosti od večjih središč je pokrajina Goričkega bila skozi zgodovino prikrajšana tvorbe večjih naselij, industrije in obljudenih prometnih poti. Tukajšnje prebivalstvo se je tako bilo primorano ukvarjati pretežno s samooskrbnim kmetijstvom. 

Danes spoznavamo, da je ravno slednje prispevalo k ohranitvi izjemne krajinske in biotske pestrosti, kar danes Goričko zaznamuje in loči od drugih pokrajin, ki so zaradi intenzivnega gospodarjenja s prostorom to izgubili. 

Zaradi izjemne krajinske pestrosti in visoke biotske raznovrstnosti je Vlada Republike Slovenije 9. oktobra leta 2003 območje razglasila za Krajinski park Goričko kot zavarovano območje narave. Za upravljanje parka je Vlada Republike Slovenije ustanovila Javni zavod Krajinski park Goričko, ki v okviru javne službe ohranjanja narave opravlja varstvene, razvojne, strokovne, nadzorne in upravljavske naloge na območju parka.

Spoznajte Krajinski park Goričko

Goričko je gričevnata pokrajina na skrajnem severovzhodnem robu Slovenije. Valovito površje je členjeno s potoki, ki so skozi leta odnašali mehke usedline in oblikovali široke doline.

Izkaznica parka

Zanimivosti o Krajinskem parku Goričko v številkah in dejstvih.

Občine v Krajinskem parku Goričko

V Krajinskem parku Goričko je 11 občin.

Goričanci, Goričko, Krajinski park

Tukaj so zbrane predstavitve Goričkega in Goričancev različnih avtorjev, ki predstavljajo življenje v Krajinskem parku Goričko. Predstavitev Goričkega in Krajinskega parka: