Izkaznica parka

Ime zavarovanega območja narave: Krajinski park Goričko 

Upravljalec: Javni zavod Krajinski park Goričko

Sedež upravljalca: Grad 191, 9264 Grad

Površina krajinskega parka: 462 km2

Število občin: 11 - Cankova, Dobrovnik, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci.

Število naselij: 90 vasi

Število prebivalcev na območju Krajinskega parka Goričko je konec leta 2018 znašalo približno 17.500 ljudi.

(Opomba: Pri nekaterih naseljih celotna katastrska občina ne leži znotraj meja parka, medtem ko zajema št. prebivalcev celotno naselje). 

Občinska središča: Cankova, Dobrovnik, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci

Najvišji vrh Goričkega: 
Sotinski breg z 418 m.n.v.

Najdebelejši pravi kostanj je v Križevcih na Tetajnem bregu.

Najdebelejši graden je v Trdkovi.

Največ vider v Sloveniji je na Goričkem.

Največji grad v Sloveniji je na Gradu.

Največje naselje (l.2002, M.Toplice in Dobrovnik nista zajeti): Grad

Največ vernikov evangeličanskih in drugih protestantskih veroizpovedi v Sloveniji živi na Goričkem. 

Mejne točke z Republiko Avstrijo so:

Cankova - Zelting 

Korovci - Goritz

Gerlinci - Pölten

Fikšinci - Gruisla

Kramarovci - St.Ana

Sotina - Kalch

Kuzma - Bonisdorf

Matjaševci - Tauka

Mejne točke z Republiko Madžarsko so: 

Martinje - Felsősölnök/Gornji Senik

Čepinci-Verica/Ketvolgy

Budinci - Orfalu/Andovci

Hodoš/Hodos-Bajánsenye

Domanjševci/Domonkosfa-Kescaszomor/Krčica

Prosenjakovci/Partosfalva - Magyarszombatfa/Soboška ves

Kobilje - Nemesnep

    top

    X

    Preživeti z netopirji

    6. 6., 10.00-17.00 Kančevci, dan odprtih vrat