Rastline

V KP Goričko uspeva okoli 1000 različnih vrst rastlin. Posebnost so submediteranske rastlinske vrste in endemična podvrsta dišečega volčina, ki v Sloveniji uspeva le na skrajnem SV delu Goričkega. Nekatere vrste rastlin so splošno razširjene in pogoste, spet druge so redke in lokalno razširjene. Poleg klimatskih razmer in podlage na razširjenost vpliva tudi raba rastišč, kar je še posebno opazno pri travniških vrstah.

Zavarovane vrste rastlin

Nekatere rastlinske vrste so v Sloveniji splošno razširjene in pogoste, medtem ko so druge redke in ogrožene. Slednj...

Invazivne tujerodne vrste

Invazivne tujerodne vrste so tiste vrste rastlin, ki niso domorodne v Sloveniji, vendar jim tukajšnje razmere tako us...

Rastlinske zanimivosti

V KP Goričko uspeva nekaj rastlinskih vrst, ki jih tukaj ne bi pričakovali.