Kolektivna blagovna znamka Krajinski park Goričko

K varovanju narave in kulturne pestrosti območja prispevajo prebivalci parka, rokodelci, kmetje in ponudniki storitev. Javni zavod Krajinski park Goričko je na Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino v letu 2010 registriral kolektivno blagovno znamko. Svet Zavoda je po določilih Pravilnika o kolektivni blagovni znamki "Krajinski park Goričko" do sedaj podelil pravico do uporabe 79 ponudnikom. JZ KPG znamko podeljuje za izdelke domače in umetnostne obrti, kmetijske pridelke in produkte ter storitve. Izdelki so označani z zaščitenim znakom znamke in številko sklepa. Izdelke domače obrti in dejavnosti ter živila lahko najdete pri ponudnikih, na sejmih ali središču za obiskovalce na gradu Grad.

Promociji ponudnikov, ki so vključeni v kolektivno znamko, je namenjena največja prireditev na gradu Grad, Grajski bazar. Drugi vikend v oktobru se grajsko dvorišče enega največjih gradov v Sloveniji spremeni v bogat sejem izdelkov domače obrti in dejavnosti s spremljajočim kulturnim programom.

Imetniki pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke Krajinski park Goričko na zemljevidu.

Javni pozivi 2012-2018

Dodeljevanje pravice za uporabo kolektivne blagovne znamke Krajinski park Goričko ureja Pravilnik. Na osnovi pravilnika so bili izvedeni 3 javni pozivi.

Imetniki pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke KPG

Imetniki pravice do uporabe Kolektivne blagovne znamke Krajinski park Goričko za izdelke domače in umetnostne obrti

Katalog ponudnikov 2018

Prelistajte katalog. Predstavljene izdelke najdete tudi v središču za obiskovalce na gradu Grad.