Kolektivna blagovna znamka Krajinski park Goričko

K varovanju narave in kulturne pestrosti območja prispevajo prebivalci parka, rokodelci, kmetje in ponudniki storitev. Javni zavod Krajinski park Goričko je na Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino v letu 2010 registriral kolektivno blagovno znamko. Svet Zavoda je po določilih Pravilnika o kolektivni blagovni znamki "Krajinski park Goričko" do sedaj podelil pravico do uporabe 79 ponudnikom. JZ KPG znamko podeljuje za izdelke domače in umetnostne obrti, kmetijske pridelke in produkte ter storitve. Izdelki so označani z zaščitenim znakom znamke in številko sklepa. Izdelke domače obrti in dejavnosti ter živila lahko najdete pri ponudnikih, na sejmih ali središču za obiskovalce na gradu Grad.

Promociji ponudnikov, ki so vključeni v kolektivno znamko, je namenjena največja prireditev na gradu Grad, Grajski bazar. Drugi vikend v oktobru se grajsko dvorišče enega največjih gradov v Sloveniji spremeni v bogat sejem izdelkov domače obrti in dejavnosti s spremljajočim kulturnim programom.

Imetniki pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke Krajinski park Goričko na zemljevidu.

Javni pozivi 2012-2018

Dodeljevanje pravice za uporabo kolektivne blagovne znamke Krajinski park Goričko ureja Pravilnik. Na osnovi pravilnika so bili izvedeni 3 javni pozivi.  PRVI JAVNI POZIV, 2012 Javni zavod Krajinski park Goričko, je lastnik oz. imetnik kolektivne blagovne znamke "Krajinski park Goričko" ki je na Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino v letu 2010 registriral blagovno znamko "Krajinski park Goričko" pod zaporedno št. 31207-69/2010-7. Na prvi javni poziv, ki je potekal v letu 2011, smo prejeli 69 vlog. Prejete vloge smo razdelili v tri sklope: Izdelki domače in umetnostne obrti, storitve in živila. DRUGI JAVNI POZIV, 2014 V začetku leta 2014 (aprila) je bil na spletni strani zavoda objavljen 2. JAVNI POZIV za oddajo vlog za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke »Krajinski park Goričko« za živila, izdelke domače in umetnostne obrti ter storitve na območju parka. Za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke »Krajinski park Goričko« je prispelo 8 pisnih vlog. Dve vlogi za izdelke domače in umetnostne obrti, dve vlogi za storitve in 4 vloge za živila. TRETJI JAVNI POZIV, MAREC, APRIL 2016 Na javni poziv je prispelo 18 vlog, med njimi je 16 vlagateljev, ki po mnenju strokovnih komisij izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke »Krajinski park Goričko«, 2 vlagatelja sta bila zavrnjena. Na osnovi mnenja posameznih komisij je Svet javnega zavoda Krajinski park Goričko, dne 27. septembra 2016, podelil pravico do uporabe kolektivne blagovne znamke »Krajinski park Goričko« 16 vlagateljem. ČETRTI JAVNI POZIV, MAREC, APRIL 2018 Na javni poziv je prispelo 7 vlog, 2 vlogi za storitve in 5 vlog za živila. Za izdelke domače in umetnostne obrti vlog nismo prejeli.Pogoje za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke "Krajinski park Goričko" je po mnenju strokovnih komisij izpolnjevalo 5 vlagateljev, 2 vlagatelja sta bila zavrnjena. Na osnovi mnenj posameznih komisij je Svet Javnega zavoda Krajinski park Goričko dne 27. septembra 2018 podelil pravico do uporabe kolektivne blagovne znamke "Krajinski park Goričko" 5 vlagateljem. Javna razglasitev novih imetnikov Kolektivne blagovne znamke Krajinski park Goričko je bila na prireditvi Grajski bazar 13. oktobra 2018 na gradu Grad.

Imetniki pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke KPG

Imetniki pravice do uporabe Kolektivne blagovne znamke Krajinski park Goričko za izdelke domače in umetnostne obrti Danica Babič, Ivanovci 34, 9208 FOKOVCI (2012)Medičarstvo – domača obrt, Jožica Celec s.p., Ratkovci 8, 9207 PROSENJAKOVCI (2012)Gabriela Flisar, Korovci 17/c, 9261 CANKOVA (2012)Franc Franko, Puconci 183, 9201 PUCONCI (2012)Herman Rajsar s.p., Grad 181, 9264 GRAD (2012)Vlasta Rožman, Cankova 58, 9261 CANKOVA (2012)Ana Semler, Grad 32/a, 9264 GRAD (2012)Karel Šalamon, Fikšinci 2, 9262 ROGAŠOVCI (2012)Drago Škodnik, Fikšinci 9, 9262 ROGAŠOVCI (2012 in 2014)Zita Toplak, Dobrovnik 282, 9223 DOBROVNIK (2012)Elizabeta Urisk, Dobrovnik 204/b, 9223 DOBROVNIK (2012)Viktoria Vörös, Dobrovnik 22, 9223 DOBROVNIK (2012)Franc Zelko, Pečarovci 90, 9202 MAČKOVCI (2012)Štefan Županek, Šalovci 31, 9204 ŠALOVCI (2012)Umetno kovaštvo Celec Drago s.p., Večeslavci 14a, 9262 Rogašovci (2016) Imetniki pravice do uporabe Kolektivne blagovne znamke Krajinski park Goričko za storitve Gostilna Ajda, Ivanka Bagola s.p., Cankova 33, 9261 CANKOVA (2012)Edita Časar, Kruplivnik 86/a, 9264 GRAD (2012) Izletniška kmetija »Kozelinovi«, Anton Gomboc, Gerlinci 130, 9261 CANKOVA (2012) Čebelji gradič, ekološka turistična kmetija, Herman Kisilak, s.p., Serdica 1/d, 9262 ROGAŠOVCI (2012)Izletniška kmetija »Falaut«, Vinko Korpič, Adrijanci 55, 9203 PETROVCI (2012)Gostilna "Pri Lujzi", Emil Laslo s.p., Dobrovnik 273/a, 9223 DOBROVNIK (2012)MGM Kontor in Gostilna Marič, Marjan Marič s.p., Sebeborci 46/a, 9221 MARTJANCI (2012)Turizem na kmetiji Sončni gaj, Vlado Smodiš, Otovci 58/a, 9202 MAČKOVCI (2012)Turistično društvo Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 DOBROVNIK (2012) Vinotoč Urisk, Sigfrid Zmago Urisk, Dobrovnik 204/b, 9223 DOBROVNIK (2012)Zavod za turizem Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 DOBROVNIK (2012)Izletniška kmetija Zelko, Slavka Zelko, Pečarovci 114/a, 9202 MAČKOVCI (2012)Zvonko Petje, Berkovci 30, 9207 PROSENJAKOVCI (2014)Svet je lep, Breda Dular s.p.,Šalovci 43,9204 Šalovci (2016)Umetno kovaštvo Celec Drago s.p., Večeslavci 14a, 9262 Rogašovci (2016)Mizarstvo, Drago Fujs s.p., Motovilci 15, 9264 Grad (2016)Čevljarstvo Geza Kisilak s.p., Rogašovci 4b, 9262 Rogašovci (2016)Gostilna pizzeria Raj, Rajsar Ferencek Lidija s.p., Grad 181, 9264 Grad (2018)Zmorem domače, društvo za spodbujanje samooskrbe, Ivanovci 13, 9208 Fokovci (2018) Imetniki pravice do uporabe Kolektivne blagovne znamke Krajinski park Goričko za živila Marija Bagar, Gornji Petrovci 56, 9203 PETROVCI (2012)Franc Benko, Pertoča 4, 9262 ROGAŠOVCI (2012)Medičarstvo – domača obrt, Jožica Celec s.p., Ratkovci 8, 9207 PROSENJAKOVCI (2012)Turmanova kmetija, Marijan Ficko, Večeslavci 44, 9262 ROGAŠOVCI (2012)Sadjarstvo Ficko, Martin Ficko s.p., Rogašovci 78, 9262 ROGAŠOVCI (2012) Štefan Gjergjek, Kovačevci 28, 9264 GRAD (2012)Vina Gjerkeš, Leon Gjerkeš, Jurčičeva ul. 7, 2230 LENART (2012)Mirko Gomboc, Cankova 85, 9261 CANKOVA (2012)Gorička ves d.o.o., Šalovci 3, 9204 ŠALOVCI (2012)Alojz Grah, Gerlinci 3, 9261 CANKOVA (2012)Ema Grah, Motovilci 29, 9264 GRAD (2012)Janko Halb, Pertoča 63, 9262 ROGAŠOVCI (2012)Alojz Kisilak, Liškova ulica 55, Černelavci, 9000 MURSKA SOBOTA(2012)Herman Kisilak, Serdica 1/d, 9262 ROGAŠOVCI (2012)Ludvik Kočar, Grad 33, 9264 GRAD (2012)Vladimir Kodila, Andrejci 14/a, 9221 MARTJANCI (2012)Bela Küzmič, Veščica 4/h, 9000 MURSKA SOBOTA (2012)Lukos Agro d.o.o., Puconci 10, 9201 PUCONCI (2012)Vinarstvo Nemec, Anton Nemec, Nuskova 31/a, 9262 ROGAŠOVCI (2012)Ernest Novak, Lendavska ulica 53, 9000 MURSKA SOBOTA (2012)Vlado Smodiš, Otovci 58/a, 9202 MAČKOVCI (2012)Alojz Sukič, Grad 188, 9264 GRAD (2012)Alfred Šebjanič, Naselje ljudske pravice 25, 9000 MURSKA SOBOTA (2012)Štefan Šipoš, Krašči 37, 9261 CANKOVA (2012)Ernest Štesl, Gerlinci 4, 9261 CANKOVA (2012)Jože Šumak, Vaneča 84/a, 9201 PUCONCI (2012) Alojz Toplak, Motovilci 5, 9264 GRAD (2012)Vinogradništvo Tremel, Mihael Tremel, Bokrači 23, 9201 PUCONCI(2012)Sigfrid Zmago Urisk, Dobrovnik 204/b, 9223 DOBROVNIK (2012)Sušilnica sadja, Angela Vratuša s.p., Krašči 37, 9261 CANKOVA (2012)Stanko Zorjan, Dolenci 37, 9204 ŠALOVCI (2012)Uroš Kučan, Kmetija pod goričkim soncem, Martinje 55, 9203 PETROVCI (2014)Andreja Dajč s.p., Dajč produkt, Sotina 16b, 9262 ROGAŠOVCI (2014)Marko Koščak, Večeslavci 89, 9262 ROGAŠOVCI (2014)Panvita, Vinska klet Marof d.o.o., Mačkovci 35, 9202 MAČKOVCI (2014)Melita Flisar, Pertoča 101,9262 Rogašovci (2016)Emilija Haužar, Večeslavci 79, 9262 Rogašovci (2016)Marijan Unger, Ropoča 49, 9262 Rogašovci (2016)Jožef Kolar, Večeslavci 36, 9262 Rogašovci (2016)Štefan Gider, Pertoča 71, 9262 Rogašovci (2016)Pekarna Vitapek, Borut Perkič s.p., Domanjševci 139, 9206 Križevci (2016)Vlado Vlaj, Bodonci 102, 9265 Bodonci (2016)Gorički raj d.o.o., Sonja Mauko, Ratkovci 20 A, 9207 Prosenjakovci (2016)Peka kruha in krušnih izdelkov na tradicionalni način, Darinka Vidonja, Bodonci 9, 9265 Bodonci (2016)Karel Karolyi, Šalovci 99, 9204 Šalovci (2016)Čebelarstvo Janez Malačič, Križevci 56/a, 9206 Križevci (2016)Franc Zavec, Gornji Slaveči 67, 9263 Kuzma (2018)Igor Camplin, Bogojina 107, 9222 Bogojina (2018)Danijela Gjergjek, Korovci 28, 9261 Cankova (2018)  

Katalog ponudnikov

Prelistajte katalog ponudnikov iz leta 2018.  Izdelke kolektivne blagovna znamke Krajinski park Goričko najdete v središču za obiskovalce na gradu Grad. 

top

X

Grad je do nadaljnjega zaprt za ogled

24.10.- 30.11.2020