Javni pozivi 2012-2018

Dodeljevanje pravice za uporabo kolektivne blagovne znamke Krajinski park Goričko ureja Pravilnik. Na osnovi pravilnika so bili izvedeni 3 javni pozivi. 

PRVI JAVNI POZIV, 2012

Javni zavod Krajinski park Goričko, je lastnik oz. imetnik kolektivne blagovne znamke "Krajinski park Goričko" ki je na Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino v letu 2010 registriral blagovno znamko "Krajinski park Goričko" pod zaporedno št. 31207-69/2010-7.

Na prvi javni poziv, ki je potekal v letu 2011, smo prejeli 69 vlog. Prejete vloge smo razdelili v tri sklope:

Izdelki domače in umetnostne obrti, storitve in živila.

DRUGI JAVNI POZIV, 2014

V začetku leta 2014 (aprila) je bil na spletni strani zavoda objavljen 2. JAVNI POZIV za oddajo vlog za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke »Krajinski park Goričko« za živila, izdelke domače in umetnostne obrti ter storitve na območju parka.

Za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke »Krajinski park Goričko« je prispelo 8 pisnih vlog.

Dve vlogi za izdelke domače in umetnostne obrti, dve vlogi za storitve in 4 vloge za živila.

TRETJI JAVNI POZIV, MAREC, APRIL 2016

Na javni poziv je prispelo 18 vlog, med njimi je 16 vlagateljev, ki po mnenju strokovnih komisij izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke »Krajinski park Goričko«, 2 vlagatelja sta bila zavrnjena.

Na osnovi mnenja posameznih komisij je Svet javnega zavoda Krajinski park Goričko, dne 27. septembra 2016, podelil pravico do uporabe kolektivne blagovne znamke »Krajinski park Goričko« 16 vlagateljem.


ČETRTI JAVNI POZIV, MAREC, APRIL 2018

Na javni poziv je prispelo 7 vlog, 2 vlogi za storitve in 5 vlog za živila. Za izdelke domače in umetnostne obrti vlog nismo prejeli.
Pogoje za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke "Krajinski park Goričko" je po mnenju strokovnih komisij izpolnjevalo 5 vlagateljev, 2 vlagatelja sta bila zavrnjena.

Na osnovi mnenj posameznih komisij je Svet Javnega zavoda Krajinski park Goričko dne 27. septembra 2018 podelil pravico do uporabe kolektivne blagovne znamke "Krajinski park Goričko" 5 vlagateljem.

Javna razglasitev novih imetnikov Kolektivne blagovne znamke Krajinski park Goričko je bila na prireditvi Grajski bazar 13. oktobra 2018 na gradu Grad.