Kmalu otvoritve treh novih tematskih poti na Goričkem

  G. Domanjko

Zaključujejo se še zadnja dela na treh novih tematskih poteh na Goričkem; na tematski poti cvetočih travnikov v Budincih, na tematski poti čuka in puščavnika v Nuskovi in tematski poti metuljev v Motvarjevcih. Namen tematskih poti, vzpostavljenih v okviru projekta Gorička krajina je, na privlačen način predstaviti biotsko raznovrstnost območja Natura 2000 Goričko. V ta namen smo zaposleni v Javnem zavodu Krajinski park Goričko vsaki poti določili rdečo nit oz. temo. V Budincih na Bejčinem bregu so to vrstno zelo bogati suhi in nižinski ekstenzivno gojeni travniki. V Nuskovi, severno in južno od slatinskega vrelca, sta to veliki skovik in hrošč puščavnik. V Motvarjevcih ob mokrotnih travnikih so rdeča nit poti metulji in njihovo ohranjanje.   


Le čemu služijo oranžne ploščice s podobo cveta ?   G. Domanjko


Trase tematskih poti potekajo po obstoječih poteh, deloma tudi preko travnikov v upravljanju Javnega zavoda Krajinski park Goričko in so dolge od 750 do 5.000 m. Območja vzpostavitve tematskih poti niso bila naključna. Gre za območja z največjo stopnjo biotske raznovrstnosti na Goričkem in območja, kjer so bili izvedeni številni ukrepi v okviru projekta Gorička krajina. Za doživeto spoznavanje narave so na tematskih poteh postavljene interpretativne table in pulti, »kukala« za opazovanje ptic, tablice z vprašanji in odgovori, igrala namenjena spoznavanju metuljev mravljiščarjev in puščavnika ter leseno dvignjeno sprehajališče z vsebinami, prilagojenimi osebam z okvarami vida.

Slovesne otvoritve tematskih poti bodo potekale v aprilu in maju mesecu. Otvoritev tematske poti čuka in puščavnika v Nuskovi bo 22. aprila, tematske poti cvetočih travnikov v Budincih 20. maja in tematske poti metuljev v Motvarjevcih 24. maja. Vabimo vas, da spremljate našo spletno stran, kjer bomo v naslednjih dneh objavili tudi uro in program omenjenih otvoritev.

Vabimo vas, da nove tematske poti obiščete in spoznate velikega skovika, hribskega škrjanca, škrlatnega kukuja ter druge živalske in rastlinske vrste, ki živijo na Goričkem.