Iščejo se skoviki

DOPPS je v okviru projekta Gorička krajina v letu 2020 pričel s ponovnim spremljanjem izbiranja prehranjevalnih habitatov velikega skovika na Goričkem. Namen spremljanja, ki poteka s pomočjo GPS telemetrije, je ugotoviti, ali varstveni ukrepi za velikega skovika učinkujejo in kako lahko ukrepe v prihodnjem letu še izboljšamo. Zaradi neugodnih vremenskih pogojev v 2020 so skoviki začeli gnezditi pozneje kot v preteklih letih. Hkrati se je gnezditev podaljšala v drugo polovico poletja (tudi v julij in celo avgust).  Spremenljivo in nestanovitno vreme s pogostim dežjem je najverjetneje prispevalo k manjšemu številu gnezdečih parov v primerjavi z prejšnjimi leti, čeprav je v maju prepevalo več samcev kot sicer. 


Veliki skovik je sova, ki ponoči lovi predvsem velike kobilice, bramorje, murne in vešče  M. Podletnik
Veliki skovik je nočno aktivna ptica, zato klasično spremljanje z opazovanjem ni mogoče.  Za spremljanje sov se najpogosteje uporablja GPS telemetrija. To je metoda spremljanja, pri kateri je potrebno ptico najprej uloviti. GPS naprava se ji v obliki nahrbtnika nadene na hrbet. Gre za majhno in lahko napravo, ki ptice med letanjem ne moti. Naprava podatkov o lokacijah ne pošilja avtomatično, temveč je podatke potrebno ročno prenesti iz naprave. Iste ptice je tako potrebno ponovno ujeti in ji ročno sneti GPS napravo, kar pa pogosto ni tako lahko. V primeru, da se ptica ponovno ne ujame, ji nahrbtnik sam odpade. V tem primeru so podatki žal izgubljeni.
V letu 2020 je DOPPS z GPS napravami opremil 11 velikih skovikov. Od tega so bili s ponovnim ulovom doslej uspešni v 8 primerih. V enem primeru je bilo gnezdo s samico najverjetneje uplenjeno. Kot zanimivost naj zapišemo, da je bil samec po imenu Zevs kot odrasel osebek obročkan že leta 2018, ko je gnezdil 650 m bolj vzhodno od letošnje gnezdilnice. To potrjuje, da se skoviki vsako leto vračajo in gnezdijo na istih mestih.

 

  Ime Spol Lokacija gnezdenja
1. Kalipso samica Nuskova
2. Hermes samec     Nuskova
3. Kaliope samica Serdica
4. Titan samec Serdica
5. Zevs samec Nuskova
6. Rea samica Nuskova
7.   samica Sveti Jurij
8. Keres samica Markovci
9. Harmonija       samica        Budinci
10. Hipnos samec Budinci
11. Erebus samec Serdica


Prvi rezultati o lokacijah, kjer skoviki lovijo velike žuželke, so že znani. V večini so pari skovikov hrano lovili v radiju do 800 m okoli gnezd.  Kot pomemben člen prehranjevalnih habitatov so se ponovno izkazale različne lovilne preže - posamezna drevesa, žive meje, ograje in količki. Podrobnejša analiza rezultatov bo na voljo predvidoma že to jesen.