Travniški postavnež močno ogrožen

Center za kartografijo favne in flore (CKFF) je v okviru projekta Gorička krajina v avgustu opravil popis, ki bo služil kot osnova za sklepanje pogodbenega ali skrbniškega varstva populacij in spremljanje učinkovitosti ukrepov za travniškega postavneža (Euphydryas aurinia). Popis je bil opravljen na 14 izbranih lokacijah na območju Natura 2000 Goričko na nepokošenih ekstenzivno rabljenih travnikih s hranilno rastlino gosenic te vrste metulja, travniško izjevko (Succisa pratensis).

Travniški postavnež je metulj, ki ima v Evropi splošno razširjen, a ga ogroža izginjanje travnikov na revnih tleh. V Sloveniji je zavarovana vrsta in je uvrščen tudi na Rdeči seznam ogroženih metuljev Slovenije. Zgornja stran kril tega srednje velikega metulja je oranžno in rjavo lisasta, spodnja stran pa je svetlejša z več lisami rumenkastih odtenkov. Zgodaj poleti ga lahko vidimo letati in posedati po cvetovih na suhih ali vlažnih traviščih. Na Goričkem se pojavlja na mokrotnih travnikih. Gosenice se zadržujejo v gnezdih (svilnatih zapredkih tik nad tlemi) in so bile najdene le na območju naravne vrednote v Motvarjevcih. Na podlagi 21 najdenih gnezd  se velikost tamkajšnje populacije ocenjuje na 300 do 400 osebkov. Natančnejšo oceno bomo dobili v letu 2019 ob ponovnem popisu travniškega postavneža.

Na omenjenem območju je smiselno sklepati pogodbeno ali skrbniško varstvo za izboljšanje habitata metulja. Prav tako je smiselno sklepanje oz. izvajanje ukrepov za izboljšanje travnikov  z travniško izjevko na vzhodnem in severnem delu Goričkega v bližini madžarskih populacij. Zainteresirane lastnike bomo na teh območjih nagovarjali, ali bi se bili v zameno za plačilo pripravljeni vključiti v pogodbeno ali skrbniško varstvo ter izvajati poseben režim rabe travnikov. Za ohranitev travniškega postavneža je ključna mozaična košnja, pri kateri se pusti pas s hranilno rastlino na travniku nepokošen. Za varstvo travniškega postavneža je najprimernejši čas za košnjo na Goričkem v maju. CKFF bo s svojimi popisi v prihajajočih letih nadaljeval in na površinah, kjer bo sklenjeno pogodbeno varstvo, spremljal učinkovitost izvedenih ukrepov.

Več si lahko preberete v poročilu CKFF.

Avtor besedila: Barbara Zakšek, CKFF; Tadej Törnar

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.