LIFE NATURAVIVA (2017- 2022)

Slovenija se ponaša z eno najvišjih biotskih pestrosti v Evropi, ki pa ni dovolj prepoznana in zato ne dovolj cenjena...

Gorička krajina (2017-2021)

Naravovarstveni projekt je namenjen izboljšanju življenjskih pogojev za 10 živalskih vrst in izboljšanju stanja 3 t...

DaRe to Connect (2018 - 2021)

V projektu D2C-DaRe to Connect -  Supporting Danube Region’s ecological Connectivity by linking Natura 2000 areas alo...

321 go (2016-2019)

Projektno območje leži v podeželskem mejnem okolju Južne Gradiščanske (Avstrija) in Pomurske regije (Slovenija),...

Green Exercise (2016 - 2019)

Projekt  si  prizadeva  za  skupno  promocijo  obstoječe  čezmejne  kulturne  in  naravne  turistične  ponudbe slo...

Gorički travniki (2015 - 2016)

Projekt namenjen ohranjanju ekstenzivnih travnikov na Goričkem. 

Upkač (2011 - 2014)

Pojekt Upkač je bil namenjen trajnostnemu in sistemskemu ohranjanju biodiverzitete travniških sadovnjakov in obenem ...

Krajina v harmoniji (2009-2012)

Trajnostna raba Natura 2000 habitatov vzdolž slovensko-madžarske mejeAkronim: Krajina v harmoniji

Sosed k sosedu

Cilj projekta s polnim naslovom "Porabje in Goričko - povezana v kulturi" in akronimom "Sosed k sosedu" je z okrepitvijo kulturne identitete in izkoriščanjem kulturnih potencialov povečati prepoznavnost območja sodelovanja, ki pokriva Porabje na madžarski in Goričko na slovenski strani. Cilj bomo dosegli z aktivnostmi, ki bodo omogočile možnosti za razvoj na področju informacijske družbe in tradicionalne obrti, ter izvajanjem skupnih dogodkov, festivalov in z razvojem novih izdelkov, storitev in dogodkov, povezanih s kulturo, ohranjanjem tradicije in jezika. Več

VRH

X

Medvedi na Kamčatki, kino pod zvezdami

Grad, 10.7.2020 ob 20.30