321 go (2016-2019)

Projektno območje leži v podeželskem mejnem okolju Južne Gradiščanske (Avstrija) in Pomurske regije (Slovenija), ki ju odlikuje trajnostni turizem. Obe regiji sta del čezmejnega območja zavarovane narave in sta del Trideželnega parka Goričko-Raab-Őrség. Zaradi slabega vključevanja kulturne dediščine v turistično ponudbo regije ter slabega poznavanja potencialnih čezmejnih partnerjev, skupna zgodovina ni obdelana in uporabljena v turistične namene.
Glavni cilj projekta je oblikovanje trajnostne kulturno turistične destinacije, ki bo temeljila na obdelavi kulturne dediščine s pomočjo vpeljevanja novih kulturno turističnih produktov. Novi produkti, oblikovani skupaj s strokovnjaki s področja turizma, bodo prispevali k izboljšanju ponudbe v času slabšega obiska izven glavne sezone, privabili nove ciljne skupine obiskovalcev in podaljšali dobo bivanja obiskovalcev v regiji. To bo doseženo z naslednjimi glavnimi rezultati:
• zgodovinska razstava na vseh treh gradovih,
• zgodovinska družinska tura,
• izvedba skupnih rokodelskih sejmov,
• delavnice umetnostne in domače obrti,
• prireditve z umetniki/umetnostjo iz regije skozi fotografski natečaj in video delavnico.
• Izboljšana infrastruktura na gradu Grad in gradu Murska Sobota bo zagotovila izvajanje skupnih turističnih produktov.
3 gradovi, 2 deželi, 1 zgodba je simbol, ki nakazuje uspešno izvedbo projekta. Le skozi skupno in strokovno obdelavo zgodovinskih gradiv je mogoče skozi zgodovino že povezanemu projektnemu območju zagotoviti konkurenčnost na področju kulturnega turizma. Glavna ciljna skupina so obiskovalci območja, ki jih zanima kultura, običaji, zgodovina v povezavi z doživljanjem narave.

Spletna stran projekta.

Trije gradovi, dve deželi, ena zgodba 

Zgodovinska monografija, e-knjiga.
 

 

Osebna izkaznica projekta

Razvoj turističnih produktov za povečanje prepoznavnosti kulturne in naravne dediščine ob slovensko-avstrijski meji.

Nov promocijski film treh gradov

Udeleženci delavnice so posneli skupen film treh gradov v dveh deželah s skupno zgodbo.

Fotonatečaj 2019 - Ljudje in krajina

Javni poziv fotografom za udeležbo na natečaju.

Novinarska konferenca pri gradu Grad

Na gradu Grad je Javni zavod Krajinski park Goričko, ki je projektni partner projekta 321 go, 6.11.2018 organiziral novinarsko konferenco. Skupaj z ostalima projektnima partnerjema, Pomurskim muzejem iz Murske Sobote in jOPERA iz Neuhausa v Avstriji so bili predstavljeni dosedanji dosežki in pridobitve v okviru projekta ter prihajajoče dogodke. Vse tri projektne partnerje povezuje upravljanje treh gradov - Grad, Murska Sobota in Tabor. Pomembnejše aktivnosti projekta so zgodovinske razstave na vseh treh gradovih, 3D puzzle gradu Grad, avdio vodiči na vseh treh gradovih za individualne obiskovalce, booklet Zgodovinska družinska tura, v kateri so predstavljeni razlogi za obisk Pomurja in južnega Gradiščanskega, obnovljena grajska kapela s predprostorom na gradu Grad in obnovljena peč v baročnem salonu gradu Murska Sobota. V naslednjih mesecih bodo nastale še elektronska knjiga, mobilna aplikacija in monografija o zgodovini projektnega območja. Projekt je sofinanciran v okviru Programa Interreg Slovenija - Avstrija.       

Vabilo na udeležbo brezplačne video delavnice

Vabimo vas, da se udeležite brezplačne video delavnice, ki se bo izvajala ob vikendih, v skupni dolžini 40 ur. Priporočljivo je osnovno predznanje fotografije in filma. Za izvedbo delavnice je bil izbran Bluecam studio, Boštjan Flegar, d.o.o..Za več informacij in za prijavo se obrnite na koordinatorko projekta 321go, Natašo Krpič, 02 551 88 65 (8:00-15:00) ali po e-pošti: natasa.krpic@goricko.info. Pohitite, število udeležencev je omejeno. Rok za prijavo: 20. april 2018.

Delovno srečanje delovne skupine projekta

V sredo 14.3.2018, smo v gradu Tabor razpravljali o dogodkih in aktivnostih v letu 2018 s katerimi želimo doseči cilje, ki smo si jih zadali v prijavnici projekta. Letošnji pričakovani rezultati so: - obnovljena grajska kapela gradu Grad,- ogrevan Szaparijev slaon gradu Murska Sobota,- razpisan mednarodni fotografski natečaj, - video tečaj na gradu Grad,- natisnjena knjižica namenjena družinam, ki prenočujejo v obmejnem območju,- turistični paketi,- otvoritev razstave fotografij v gradu na Goirčkem, 19. julij 2018 ob 18:00,- 2. mednarodni grajski in 13. jesenski bazar na gradu Grad, 13. oktober 2018,- otvoritev zgodovinskih razstav, 11. oktober, grad Tabor ob 15:00, grad Grad ob 17:00 in grad M.Sobota ob 19:00,- adventni sejem na gradu Tabor; 8. in 9. ter 15. in 16. december.

Fotonatečaj Narava in krajina

S soncem obsijani obronki hribovite goričke krajine, jutranje meglice ravnine, široka pestrost kulturne krajine v vseh njenih razsežnostih in vremenski utrinki ustvarjajo motive za fotografski natečaj na temo Narava in krajina, ki mu bo sledila razstava izbranih fotografij na gradu Grad na Goričkem in nato še v Pomurskem muzeju Murska Sobota. Vsi, profesionalni in ljubiteljski, fotografi ste vabljeni, da se podate v pokrajino avstrijskega okrožja Jennersdorfa ali južne Gradiščanske in slovenskega Prekmurja. Krajina gradov Tabor, Murska Sobota in Grad je posebna, vabljiva, zanimiva in spremenljiva v vsakem letnem času. Cilj fotografskega natečaja je prikazati naravno in kulturno krajino geografskih območij Jennersdorfa in Prekmurja v vseh letnih časih in delih dneva; barvitost, slikovitost in spreminjanje narave. Izbrane fotografije po odločitvi žirije bodo na ogled na razstavi na gradu Grad na Goričkem od 19. julija 2018 dalje. Od jeseni bo na ogled še v Pomurskem muzeju na gradu Murska Sobota. Nagrajence čakajo lepe nagrade. Rok za oddajo največ 5 fotografij v JPEG ali TIFF, 10 MB max, 300dpi: 29. junij 2018. Onlline: We-transfer na e-naslov: tamara.andrejek@pomurski-muzej.si          

Pričetek obnove grajske kapele in predprostora

V čezmejnem projektu z Avstrijo,  321go, ki ga vodi jOPERA iz Dobre/ Neuhaus am Klausenbach, smo v Javnem zavodu Krajinski park Goričko za potrebe zgodovinske razstave o nekdanjem posestvu Lyndwa in Dobra, ki jo pripravljajo avstrijski in slovenski zgodovinarji v sodelovanju s Pomurskim muzejem v M. Soboti, sredstva pridobili za obnovo grajske kapele. Po pridobitvi kulturno-varstvenih pogojev, načrta arhitekture po evidenčnem postopku javnega naročanja in kulturno-varstvenega soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz Maribora smo po postopku javnega naročanja, izbrali najugodnejšega izvajalca gradbenih in instalacijskih del. Dela bo izvajalo zidarstvo-fasaderstvo Boštjan Durič, s.p. iz Bodonec, pod budnim nadzorom strokovnjakinj iz Zavoda varstvo kulturne dediščine, Svetlane Kurelac in Irene Čuk. Uvedba v delo je bila v torek, 21. novembra 2017, ko smo si skupaj ogledali in dogovorili tudi podrobnosti o obnovitvenih delih. Vrednost del je v višini 40.000 eur. Obnovitvena dela bodo zaključena v juniju 2018, otvoritev obnovljene kapele je načrtovana v četrtek, 28. junija 2018.  

Vabilo na Grajski bazar

Na grajskem dvorišču bodo gorički rokodelci in kmetije na stojnicah v soboto, 14. oktobra med 10.00 in 16.00 ponudili izdelke in pridelke, ki ohranjajo kulturno krajino in naravo ter so imetniki pravice do uporabe Kolektivne blagovne znamke Krajinski park Goričko. PROGRAM :10.00 - 16.00 SEJEM DOMAČE OBRTI IN DEJAVNOSTI, KULINARIČNA PONUDBA (tradicionalne in druge jesenske dobrote)10.00 - 11.00 SPREHOD Z ZELIŠČARJEM DO IZVIRA, prestavljen na 12.0010.00 - 12.00 RAZISKOVANJE GOB OKOLI GRADU11.00 - 12.00 MIŠA - PESMI ZA OTROKE12.00 - 16.00 DELAVNICA ZA OTROKE (Indašnje malarske mujštre pa brnkevce,  ustvarjanje) in STRELJANJE Z LOKOM12.00  KULTURNI PROGRAM Z GORIČKEGA IN GRADIŠČANSKEGA V OKVIRU SODELOVANJA V PROJEKTU 321GO BO NASTOPIL OTROŠKI PEVSKI ZBOR IN MOŠKI PEVSKI ZBOR IZ NEUHAUSA AM KLAUSENBACH/NARAVNI PARK RAAB, KI BODO ZAPELI SLOVENSKE PESMI.12.30  4 x NAJ: NAJ-TRAVNIK, NAJ-SADOVNJAK, NAJ-OGRAČEK IN NAJ-BRAJDA NA GORIČKEM V 201714.00 GLASBA S SKUPINO KONTRABANT V lončarski delavnici si lahko ogledate izdelke, ki so nastali v delavnici črnega žganja gline ali črne keramike v poletju. Vabljeni!

Lončarska delavnica pri Gradu

Lončarstvo je bila poleg tkalstva najpomembnejša med obrtmi Prekmurja, vendar izginja. Le redki mojstri še znajo ukrotiti glino in ji dati zlato ali črno barvo. Za Prekmurje je bilo značilno črno redukcijsko žganje, katero je skorajda izumrlo. Javni zavod Krajinski park Goričko organizira delavnico z namenom zavestnega ohranjanja kulturne dediščine. Delavnico vodita mojster črnega žganja Štefan Zelko, predstavnik žive kulturne dediščine in Karel Šalamon, ki znanje in spretnost lončarjenja širi med mlade na Osnovni šoli Grad. Na delavnici bo predstavljena tudi tehnika poslikave bele glazure Adolfa Hašaja, značilna za to območje.  Delavnica  poteka v dveh delih:  17., 18. in 19. 7. 2017 ter 4. in 5.8.2017 pri Osnovni šoli Grad. Prvi del delavnice: Izdelava lončenih izdelkov Prvega dela delavnice se je udeležilo 16 lončarjev, ki so izpopolnjevali tehniko oblikovanja gline na vretenu. Udeleženci iz Slovenije in Avstrije so spremljali nastajanje tradicionalne pütre in ostalih lončenih izdelkov različnih dimenzij. Na vretenih udeležencev so  nastali izdelki tradicionalnih oblik, ki so jim udeleženci dodali osebni pečat. Prav tako so spoznali, da je za dokončanje izdelka potrebno veliko znanja in izkušenj. Ne le pri oblikovanju gline, ampak tudi pri sušenju in pripravi za žganje.  Drugi del delavnice: Priprava izdelkov za žganje, prikaz tradicionalnega črnega žganja ter repliciranje značilnih poslikav goričkega lončarja Adolfa Hašaja Osrednji dogodek drugega dela delavnice je prikaz tradicionalnega črnega žganja. Dogodek bo namenjen širši javnosti. Skupaj z mojstroma bomo naložili nastale izdelke v peč in spoznali postopek črnega žganja.  Prispevek RTV Slovenija, 1. dnevnik, 13.8.2017: http://4d.rtvslo.si/arhiv/prvi-dnevnik/174486057  

Razstava iz foto natečaja

V nedeljo, 14. maja se je pričela razstava 25 izbranih fotografij iz foto natečaja "Kulturni spomeniki", ki je potekala v okviru projekta 321 go. Fotografije so razstavljene na gradu Tabor v Avstriji in bodo na ogled do 18. junija. Nato se bo razstava preselila na grad Grad, na ogled bo od 1. julija do 31. avgusta 2017 v palaciju. Vse prispele fotografije so ocenili trije žiranti: Elfi Semotan, Tomo Jeseničnik in Iztok Lačen. Prvih 5 fotografij je bilo nagrajenih. Najvišjo oceno je dobila fotografija Zorana Norčiča, nato po vrsti sledijo fotografije naslednjih fotografov: Michael Schmidt, Uroš Tivadar, Branko Veren ter Miran Rojko. Vabljeni na ogled fotografij!

Mednarodni fotografski natečaj Kulturni spomeniki

Romantični, čarobni in pravljični gradovi v neokrnjeni  naravni kulisi vinogradov, gozdov, travnikov, osamljenih kmetij, starih mlinov in slikovitih zaselkov tvorijo motiv za fotografski natečaj, ki bo potekal na temo Kulturni spomeniki. Natečaju bo sledila fotografska razstava na gradu Tabor v Neuhaus am Klausenbach (Južna Gradiščanska/Avstrija) ter gradu Grad na Goričkem (Slovenija). Vsi (ljubiteljski) fotografi ste vabljeni, da se podate po sledeh kulturnih spomenikov v avstrijskem okrožju Jennersdorfa in slovenskem Prekmurju. Gradovi Tabor, Murska Sobota in Grad spadajo h kulturnim spomenikom pokrajine, ki je med sabo zgodovinsko in kulturno tesno povezana. Cilj fotografskega natečaja je prispevati k večji prepoznavnosti kulturnih spomenikov na območjih Jennersdorfa in Prekmurja. Žirijo sestavljajo mednarodno priznana fotografinja Elfie Semotan, priznani slovenski fotograf Tomo Jeseničnik in mag. Iztok Lačen, predsednik kulturnega društva Fotoklub Murska Sobota. Izbrane  fotografije bodo na ogled na razstavi v gradu Tabor v Neuhausu am Klausenbach, od 14. maja do 18. junija 2017, ter na gradu Grad na Goričkem, od 1. julija do 31. avgusta 2017. Nagrajence čakajo lepe nagrade. Posnetke pošljite najpozneje do 23. aprila 2017. Pogoji sodelovanja na natečaju so tukaj. Prijavnica za sodelovanje na natečaju odpri. Prosimo vas, da izpolnite prijavnico in jo podpisano pošljete na marketing@jopera.at. Bi radi sodelovali, a niste iz teh krajev? V naši regiji najdete številne hotele, penzione, privatna prenočišča, ki jih najdete na povezavah tukaj, tukaj in tukaj. Zemljevid prenočišč v KP Goričko in okolici.

Otvoritev razstave Od tod/Von hier aus na gradu Grad

Na gradu Grad je 1.3.2017 bilo odprtje razstave od tod/von hier aus, v okviru projekta 3 gradovi 2 deželi 1 zgodba - Razvoj kulturnega turizma v čezmejnem podeželskem prostoru, z akronimom »321 go«. Projekt se sofinancira s sredstvi iz Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v programskem obdobju 2014-2020. Razstavo je pripravil Pomurski muzej Murska Sobota v sodelovanju z ostalima projektnima partnerjema, Javnim zavodom Krajinski park Goričko ter jOPERA Jennersdorf. Razstava je na ogled v palaciju gradu Grad do 30.6.2017 v času odprtja gradu. Namen razstave je predstaviti umetnike na slovenskem in avstrijskem projektnem območju, ter okrepiti čezmejno sodelovanje s predstavljanjem javnosti od tod in od tam, od blizu in daleč. Razstava od tod/von hier aus združuje sodobne umetnike iz Pomurja in Gradiščanskega. Predstavljena so likovna dela, instalacija, kipi, slike in grafike povsem različnih kulturnih praks in likovnih pristopov. V grajskem razstavnem prostoru boste tako priča imenitnemu homogenem prepletanju različnih tehnik, kot so olje na platnu, mešanih tehnik na platnu, računalniških grafik, monoprinta in dveh skulptur iz legiranega jekla. Razstavljajoči umetniki so Sandi Červek, Matjaž Geder, Gregor Purgaj, Eva Žula iz Slovenije ter Ludwig Haas in Franz Cserni iz Avstrije.

Adventni sejem na gradu Tabor

V okviru projekta 321 go se je v dveh adventnih vikendih odvila prva večja projektna prireditev: tradicionalni adventni sejem na gradu Tabor v Neuhaus am Klausenbach. Prireditev je bila zelo dobro obiskana, saj je bil program vseh štirih dni zelo bogat, primeren za vse starostne skupine. Ob vhodu v pravljično okrašen grad nas je pozdravila klasična praznična glasba, na grajskem dvorišču pa je dišalo po kuhanem vinu, punču, golaževi juhi in sladkih vafljih ter kurtoš kolaču. V steklenem paviljonu so ob večerih prepevali božične pesmi razne pevske skupine, zbori in posamezniki. Ob poslušanju božičnih pesmi pa si je bilo možno ogledati tudi razstavo prečudovito izdelanih in domiselnih jaslic. V grajskih prostorih so se obiskovalci lahko udeležili ustvarjalnih delavnic, otroci pa so prisluhnili branim božičnim pravljicam v bralnem kotičku. V zgornjih prostorih gradu  se je predstavila tradicionalna umetnostna obrt Južne Gradiščanske in Pomurja, z razstavljenimi izdelki iz keramike, polstenja, nakita iz različnih materialov, božičnih dekoracij in okraskov iz različnih materialov, kovaške izdelke, razne lesene izdelke ter regionalne kulinarične specialitete. Javni zavod Krajinski park Goričko je na šestih panojih predstavljal izumirajoče poklice, katere so si obiskovalci z zanimanjem pogledali.

Tiskovna konferenca

V torek, 8.11.2016 ob 14.00 uri, je na gradu Tabor v Neuhaus am Klausenbach potekala tiskovna konferenca projekta 321 go. Projekt je prisotnim v imenu vodilnega partnerja projekta jOpera, predstavil g. Dietmar Kerschbaum, intendant jOpere. V projektu z jOpero sodelujeta dva slovenska projektna partnerja in sicer Javni zavod Krajinski park Goričko ter Pomurski muzej Murska Sobota. Prisotnih je bilo kar nekaj novinarjev, večinoma iz avstrijske strani, TV prispevek je bil predvajan tudi na ORF Burgenland. Kot gostji sta na tiskovno konferenco bili povabljeni ga. Verena Dunst, deželna svetnica vlade Gradiščanske, pristojna za družino, ženske, kmetijstvo in gozdarstvo, lov in ribolov, varstvo potrošnikov in obnovo vasi ter iz slovenske strani ga. Janja Kokolj Prošek, predstavnica Ministrstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Slednja se je tik pred tiskovno konferenco opravičila, saj se zaradi bolezni dogodka ni mogla udeležiti, tako, da je slovensko stran zastopala direktorica Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Stanislava Dešnik. Ga. Verena Dunst je projekt pohvalila z besedami: "Projekt, ki je zastavljen na skupni preteklosti je že v začetku uspešen. Pomembno je, da se v tem kotičku dogaja in da se za to tudi kaj postori. Veliko jih kritizira EU projekte, ki pa ravno v takšnih okoljih nudijo veliko. Projekt, ki je vreden preko 800.000 EUR, bo v prostor vnesel ravno to kar si želimo. Projekt je resnično regionalno naravnan in nagovarja 3 cilje: tradicijo, zgodovino in čustva ljudi. Gre za prostore, ki jih potrebujemo za srečevanja in kulturni turizem v gradovih in okolici nam lahko to omogoči. jOpera je dokazala, da je ravno to tisto, kar ponuja enkratnost in prepoznavnost južne Gradiščanske. In v deželni vladi podpirajo tovrstna prizadevanja in projekte, ki spodbujajo regionalnost, enkratnost in trženje lokalnih izdelkov in storitev po pravični ceni." Glavni rezultati projekta so: zgodovinska razstava na vseh treh gradovih, povezovalna zgodovinska družinska tura, izvedba skupnih rokodelskih sejmov, delavnice umetnostne in domače obrti, prireditve z umetniki/umetnostjo iz regije skozi fotografski natečaj in video delavnico. Izboljšana infrastruktura na gradu Grad in gradu Murska Sobota bo zagotovila izvajanje skupnih turističnih produktov.

Dan evropskega sodelovanja v Trideželnem parku

Sreda, 21. septembra 2016, se bo vsaj nekaterim zgodovinsko zapisala v spomin in srce. Trideželni park Goričko-Raab-Őrség so ob Dnevu evropskega sodelovanja obiskali delavci Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), ki delajo na čezmejnih programih sodelovanja Slovenije z Avstrijo in Madžarsko v sedanji finančni perspektivi 2014-2020. Študijskemu in hkrati spoznavnemu izletu so se pridružili projektni partnerji in simpatizerji obeh programov. Za dan evropskega sodelovanja smo pripravili izlet v Trideželni park Goričko-Raab-Őrség, pri čemer so udeleženci najprej obiskali grad Grad na Goričkem, se zatem peš povzpeli na Tromejnik, si ogledali hišo jabolk v Gornjem Seniku, se v muzeju Avgusta Pavla v Monoštru podučili o zgodovini Slovencev v Porabju, se okrepčali v hotelu Lipa in se za konec še sprehodili skozi grad Tabor v Neuhausu am Klausenbach, kjer je bil predstvaljen projekt 321 go.Vrhunec popotovanja in druženja je bilo prisostvovanje svečanemu podpisu pogodb dveh projektov pred Tromejnikom med Slovenijo, Avstrijo in Madžarsko.Mag. Nina Seljak, direktorica Urada za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme pri SVRK, je podpisala pogodbo za izvajanje projekta Green Exercise, ki se izvaja v programu SI-HU in pogodbo za projekt MMO3D, ki se izvaja v programu SI-AT.

Usposabljanje za vodenje ljudi s posebnimi potrebami

Javni zavod Krajinski park Goričko je v okviru projekta 3 gradovi 2 deželi 1 zgodba - Razvoj kulturnega turizma v čezmejnem podeželskem prostoru, z akronimom »321 go«, sofinanciranem s sredstvi iz Programa čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v programskem obdobju 2014-2020, izvedel svojo prvo aktivnost in sicer brezplačno usposabljanje vodnikov za vodenje ljudi s posebnimi potrebami. Povabili smo lokalne vodnike iz Prekmurja, do zapolnitve mest pa so se lahko prijavili tudi ostali zainteresirani, saj je povabilo bilo objavljeno na spletni strani Krajinskega parka Goričko. Usposabljanja se je udeležilo 13 lokalnih vodnikov iz Prekmurja. Usposabljanje je izvajala Dominika Koritnik Trepel, Super -NN d.n.o. iz Ljubljane, nacionalna turistična vodnica s 22-letnim vodniškim stažem ter mnogimi referencami na temo dostopnega turizma. Uvodoma je predstavila teoretični del dostopnega turizma ter opisala posamezne skupine oseb s posebnimi potrebami (gluhi, slepi, gibalno ovirani, osebe z motnjami v duševnem razvoju in težavami v duševnem zdravju,…).  Usposabljanje je bilo obogateno z izkušnjami in primeri iz prakse predavateljice, s katerimi se je srečala skozi leta turističnega vodenja raznih skupin. Za zaključek smo teorijo usposabljanja spoznali še praktično. Po gradu Grad smo udeleženci sami spoznali kako doživljajo vodenje osebe s posebnimi potrebami, saj smo pri tem uporabili invalidski voziček in preveze za oči. Sproti nam je predavateljica svetovala kako voditi določeno skupino oseb in kako izboljšati infrastrukturo gradu, da bi bilo bolj prijazno osebam s posebnimi potrebami, predvsem gibalno oviranim. Načeloma je grad dostopen gibalno oviranim, potrebne so minimalne spremembe za boljšo dostopnost ljudem z drugimi ovirami, medtem ko bi za gibalno ovirane poterbovali prilagojene sanitarije.      

top

X

Grad je do nadaljnjega zaprt za ogled

24.10.- 30.11.2020