Tiskovna konferenca

V torek, 8.11.2016 ob 14.00 uri, je na gradu Tabor v Neuhaus am Klausenbach potekala tiskovna konferenca projekta 321 go. Projekt je prisotnim v imenu vodilnega partnerja projekta jOpera, predstavil g. Dietmar Kerschbaum, intendant jOpere. V projektu z jOpero sodelujeta dva slovenska projektna partnerja in sicer Javni zavod Krajinski park Goričko ter Pomurski muzej Murska Sobota. Prisotnih je bilo kar nekaj novinarjev, večinoma iz avstrijske strani, TV prispevek je bil predvajan tudi na ORF Burgenland. Kot gostji sta na tiskovno konferenco bili povabljeni ga. Verena Dunst, deželna svetnica vlade Gradiščanske, pristojna za družino, ženske, kmetijstvo in gozdarstvo, lov in ribolov, varstvo potrošnikov in obnovo vasi ter iz slovenske strani ga. Janja Kokolj Prošek, predstavnica Ministrstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Slednja se je tik pred tiskovno konferenco opravičila, saj se zaradi bolezni dogodka ni mogla udeležiti, tako, da je slovensko stran zastopala direktorica Javnega zavoda Krajinski park Goričko, Stanislava Dešnik.

Ga. Verena Dunst je projekt pohvalila z besedami: "Projekt, ki je zastavljen na skupni preteklosti je že v začetku uspešen. Pomembno je, da se v tem kotičku dogaja in da se za to tudi kaj postori. Veliko jih kritizira EU projekte, ki pa ravno v takšnih okoljih nudijo veliko. Projekt, ki je vreden preko 800.000 EUR, bo v prostor vnesel ravno to kar si želimo. Projekt je resnično regionalno naravnan in nagovarja 3 cilje: tradicijo, zgodovino in čustva ljudi. Gre za prostore, ki jih potrebujemo za srečevanja in kulturni turizem v gradovih in okolici nam lahko to omogoči. jOpera je dokazala, da je ravno to tisto, kar ponuja enkratnost in prepoznavnost južne Gradiščanske. In v deželni vladi podpirajo tovrstna prizadevanja in projekte, ki spodbujajo regionalnost, enkratnost in trženje lokalnih izdelkov in storitev po pravični ceni."

Glavni rezultati projekta so: zgodovinska razstava na vseh treh gradovih, povezovalna zgodovinska družinska tura, izvedba skupnih rokodelskih sejmov, delavnice umetnostne in domače obrti, prireditve z umetniki/umetnostjo iz regije skozi fotografski natečaj in video delavnico. Izboljšana infrastruktura na gradu Grad in gradu Murska Sobota bo zagotovila izvajanje skupnih turističnih produktov.