Delovno srečanje delovne skupine projekta

V sredo, 14.3.2018, smo v gradu Tabor razpravljali o dogodkih in aktivnostih v letu 2018 s katerimi želimo doseči cilje, ki smo si jih zadali v prijavnici projekta. Letošnji pričakovani rezultati so:

- obnovljena grajska kapela gradu Grad,
- ogrevan Szaparijev slaon gradu Murska Sobota,
- razpisan mednarodni fotografski natečaj, 
- video tečaj na gradu Grad,
- natisnjena knjižica namenjena družinam, ki prenočujejo v obmejnem območju,
- turistični paketi,
- otvoritev razstave fotografij v gradu na Goirčkem, 19. julij 2018 ob 18:00,
- 2. mednarodni grajski in 13. jesenski bazar na gradu Grad, 13. oktober 2018,
- otvoritev zgodovinskih razstav, 11. oktober, grad Tabor ob 15:00, grad Grad ob 17:00 in grad M.Sobota ob 19:00,
- adventni sejem na gradu Tabor; 8. in 9. ter 15. in 16. december.