Lončarska delavnica pri Gradu

Lončarstvo je bila poleg tkalstva najpomembnejša med obrtmi Prekmurja, vendar izginja. Le redki mojstri še znajo ukrotiti glino in ji dati zlato ali črno barvo. Za Prekmurje je bilo značilno črno redukcijsko žganje, katero je skorajda izumrlo. Javni zavod Krajinski park Goričko organizira delavnico z namenom zavestnega ohranjanja kulturne dediščine. Delavnico vodita mojster črnega žganja Štefan Zelko, predstavnik žive kulturne dediščine in Karel Šalamon, ki znanje in spretnost lončarjenja širi med mlade na Osnovni šoli Grad. Na delavnici bo predstavljena tudi tehnika poslikave bele glazure Adolfa Hašaja, značilna za to območje. 

Delavnica  poteka v dveh delih:  17., 18. in 19. 7. 2017 ter 4. in 5.8.2017 pri Osnovni šoli Grad.

Prvi del delavnice: Izdelava lončenih izdelkov

Prvega dela delavnice se je udeležilo 16 lončarjev, ki so izpopolnjevali tehniko oblikovanja gline na vretenu. Udeleženci iz Slovenije in Avstrije so spremljali nastajanje tradicionalne pütre in ostalih lončenih izdelkov različnih dimenzij. Na vretenih udeležencev so  nastali izdelki tradicionalnih oblik, ki so jim udeleženci dodali osebni pečat. Prav tako so spoznali, da je za dokončanje izdelka potrebno veliko znanja in izkušenj. Ne le pri oblikovanju gline, ampak tudi pri sušenju in pripravi za žganje. 

Drugi del delavnice: Priprava izdelkov za žganje, prikaz tradicionalnega črnega žganja ter repliciranje značilnih poslikav goričkega lončarja Adolfa Hašaja

Osrednji dogodek drugega dela delavnice je prikaz tradicionalnega črnega žganja. Dogodek bo namenjen širši javnosti. Skupaj z mojstroma bomo naložili nastale izdelke v peč in spoznali postopek črnega žganja. 

Prispevek RTV Slovenija, 1. dnevnik, 13.8.2017: http://4d.rtvslo.si/arhiv/prvi-dnevnik/174486057