Green Exercise (2016 - 2019)

Projekt si prizadeva za skupno promocijo obstoječe čezmejne kulturne in naravne turistične ponudbe slovensko madžarskega  obmejnega prostora. Poudarja pomen  dravega življenjskega sloga, trajnostnega in okolju prijaznega načina prevoza (predvsem kolesarjenje).

V projektu načrtujemo oblikovanje »zelenih parkov« na devetih lokacijah na obeh straneh meje, kjer bomo predstavili naslednje tematike: naravno okolje, zavarovane naravne vrednote, trajnostno kmetijstvo, promet, zdrav način življenja in gibanja. Za doseganje tega bomo povezali obstoječe kulturne in naravne turistične elemente z razvojnimi elementi. V okviru projekta so to kolesarske in pohodniške poti. Širitev storitvene ponudbe središč za obiskovalce bomo dosegli z razvojem atrakcij, ki so povezane z naravnimi vrednotami, ljudskimi tradicijami ter z razvojem nastanitvenih kapacitet. Cilj našega projekta je podaljšati čas bivanja obiskovalcev v območju sodelovanja. Načrtujemo izobraževalni program za kolesarske vodnike na čezmejni ravni, z enotnim pristopom in metodami, ki se bo izvajale v slovenskem in madžarskem jeziku, jezikovno usposabljanje, izpopolnjevanje znanja s področja kulturne dediščine, skupno razkrivanje poti, ki bodo označene v okviru projekta. V okviru projekta bomo na obeh straneh meje organizirali delavnice na tematiko: narava, zdrav način življenja, gospodarjenje itd. Na kolesarskih poteh, ki bodo razvite v okviru  projekta, bomo organizirali brezplačne vodene ture za lokalne prebivalce, za sodelujoče partnerje ter turiste.

Odprtje zelenega gibalnega parka pri gradu Grad

Javni zavod Krajinski park Goričko je kot eden izmed partnerjev čezmejnega projekta Green Exercise, ki je sofinanciran iz Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija–Madžarska 2014–2020, 6. novembra 2018 odprl Zeleni park, katerega glavna tematika je vadba in igra na prostem za vse obiskovalce in domačine v grajskem parku, v senci stoletnih dreves. Pomen Zelenega parka je gibanje in druženje na prostem za vse generacije in ciljne skupine čezmejnega območja Goričkega in Porabja. V grajskem parku pri gradu Grad so postavljene tri senzomotorične naprave na urejeni površini - gugalnica, plezalo ter lesene kocke za sestavljanje objektov. Velikost celotne površine parka je 500 kvadratnih metrov, celotna vrednost gradnje je znašala 15.000 evrov. Načrt za ureditev in postavitev Zelenega parka je zasnovala dr. Tanja Simonič Korošak, izvedbo parka je prevzelo podjetje Püngrad d.o.o. iz Bodoncev, gugalnico in plezalo je izdelal Gregor Pustovrh s.p. (Svet igral) iz Gorenjega vrha pri Dobrniču, kocke je izdelal Franc Ažman s.p. iz Dolencev. Program odprtja so s kulturnim programom popestrili učenci 1. razreda Osnovne šole Grad.V okviru projekta je bilo izgrajenih še sedem Zelenih parkov; v Martjancih in Prosenjakovcih na slovenski strani, ter pet parkov na madžarski strani; v Sakalovcih, na Gornjem in Dolnjem Seniku, v Monoštru ter v Pityerszeru/Őriszentpéter. Vsak park je tematsko povezan z okoljem, v katerem se nahaja in prilagojen različnim ciljnim skupinam.  

Vabilo na 13. kolesarski rekreativni maraton Goričko-Raab-Őrség

Vabimo vas, da se v soboto, 15. septembra 2018  udeležite rekreativnega kolesarjenja po Porabju (Madžarska) v okviru Dneva evropskega sodelovanja (EC DAY) 2018. Dogodek organizira Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v okviru čezmejnega programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska v sodelovanju z organizatorji 13. kolesarskega maratona Goričko-Raab-Őrség in projekta Green Exercise. Dogodek je za udeležence brezplačen.Kolesarjenje bo potekalo na območju izvajanja projekta Green Exercise sofinanciranega v okviru programa Interreg Slovenija-Madžarska. Začetek in zaključek kolesarjenja bo v kraju Monošter/ Szentgotthárd na Madžarskem, kolesarjenje pa bo mogoče po dveh trasah:1.Mali maraton:  cca 35 km, 200 višinskih metrov:Slovenski kulturni in informacijski center, Monošter / Szlovén Kulturális és információs Központ, Szentgotthárd/ – Mariaújfalu – Števanovci/Apátistvánfalva – Verica – Ritkarovci/Kétvölgy / (okrepčilna postaja na mejnem prehodu HU-SI – Čepinci) – Gornji Senik/Felsőszölnök – Dolnji Senik/Alsószölnök / (okrepčilna postaja v Zelenem parku Dolnji Senik) – Slovenski kulturni in informacijski center, Monošter / Szlovén Kulturális és információs Központ, Szentgotthárd (zaključek z malico.1.Veliki maraton – cca. 90 km, 600 višinskih metrov:Slovenski kulturni in informacijski center/Szlovén Kulturális és információs Központ, Monošter/ Szentgotthárd – Mariaújfalu – Magyarlak – Csörötnek – Kondorfa – Őriszentpéter (NP Őrség- okrepčilna postaja) – Bajánsenye (meja SLO/HU) – Hodoš – Šalovci – Markovci (Peterloug-okrepčilna postaja) – Lucova – Šulinci – Ženavlje – Boreča – Vidonci – Grad (okrepčilna postaja)- Vidonci – Trdkova – Martinje (meja HU/SLO) – Gornji Senik/ Felsőszölnök – Dolnji Senik/Alsószölnök (okrepčilna postaja v Zelenem parku Dolnji Senik) – Slovenski kulturni in informacijski center- Monošter/Szentgotthárd (zaključek z malico).Vabljeni ste skupaj s svojimi družinami! Pridružite se nam in spoznajte naše programsko območje! Organizatorji zagotavljajo spremstvo na trasi, brezplačno okrepčilo na progi in hrano ob zaključku, vi pa dobro voljo! Udeležencem je na voljo tudi brezplačni najem treking koles ali e-koles, za kar boste potrebovali osebni dokument. Število koles je omejeno. Vsi prijavljeni udeleženci dogodka boste prejeli tudi promocijsko darilo.Ker je število udeležencev omejeno vas prosimo, da se na dogodek prijavite čimprej. Udeležba na dogodku je na lastno odgovornost. V kolikor se nam boste pridružili in pri tem zapeljali čez mejo, ne pozabite na veljavni osebni dokument (osebna, potni list). V kolikor boste potrebovali kolo bodite pozorni, da se boste prijavili na pravi povezavi. Za prijavo kliknite na ustrezno povezavo:Prijava z lastnim kolesom: http://www.si-hu.eu/en2/sihu_ec-day_2018_own-bike/ Prijava z najemom treking kolesa: http://www.si-hu.eu/en2/sihu_ec-day_2018_trekking-bike/ Prijava z najemom e-kolesa: http://www.si-hu.eu/en2/sihu_ec-day_2018_e-bike/ Za več informacij o EC DAY obiščite spletno stran www.ecday.eu.

Čezmejni turistični produkti in paketi

Projektni partner projekta Green Exercise Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je z zunanjim izvajalcem, pripravil in izvedel štiri delavnice, katerih rezultati so različni turistični produkti in paketi, kar je tudi eden izmed ciljev projekta. Z njimi želimo promovirati čezmejne kulturne in naravne turistične ponudbe slovensko-madžarskega obmejnega prostora, poudariti zdrav življenjski slog ter tudi trajnosten in okolju prijazen način prevoza.Izvedene so bile štiri delavnice za oblikovanje petih novih turističnih produktov in petih novih turističnih paketov. Delavnice, ki jih je vodila Mojca Makovec Haložan, so potekale v štirih različnih krajih čezmejnega sodelovanja, udeležili pa so se jih turistični delavci, ponudniki hrane in nočitev ter potencialni ponudniki paketov. Skupaj z njimi smo označili in opisali kulturne in naravne turistične znamenitosti ter jih povezali s kolesarsko ponudbo čezmejnega območja.Po koncu štiri izvedenih delavnic so bili izoblikovani produkti in paketi, ki so bili nadgrajeni s ponudbo oziroma zgodbo Zelenih parkov, ki se nahajajo v čezmejnem območju. En oblikovani paket povezuje oziroma bo povezoval vseh devet Zelenih parkov, ki so bili izoblikovani v okviru projekta.Več o oblikovanih produktih in paketih ter njihovi vsebini najdete v spodnjem priloženem pdf. dokumentu. 

Informacijski stebrički po Goričkem - QR kode

Po celotnem Goričkem je postavljenih 30 informacijskih stebričkov, s katerimi so označene naravne in kulturne znamenitosti. Stebrički so postavljeni ob pohodnih in kolesarskih poteh. Na njih so QR kode, preko katerih si lahko preberete podrobnejši opis znamenitosti. Označene so naslednje znamenitosti: 1. FUKS GRABA2. LEDAVSKO JEZERO, naravna vrednota državnega pomena3. MOZAIK SV. HELENE, CERKEV PERTOČA4. SLATINSKI VRELEC, naravna vrednota državnega pomena5. SOTINSKI BREG,naravna vrednota državnega pomena6. TROMEJNIK7. HRAST GRADEN TRDKOVA, naravna vrednota državnega pomena8. GRAD GRAD, kulturni spomenik v državni lasti9. KAČOVA MLAKA, naravna vrednota državnega pomena10. KAMNOLOM TUFA IN OLIVIN,naravna vrednota državnega pomena11. EVANGELIČANSKI ZVONIK BOREČA12. POMNIK PRISTANKA STRATOSFERSKEGA BALONA13. ORJAŠKI KOSTANJ V KRIŽEVCIH, naravna vrednota državnega pomena14. BEJČIN BREG, naravna vrednota državnega pomena15. VELIKA KRKA, naravna vrednota državnega pomena16. CERKEV DOMANJŠEVCI17. ETNOGRAFSKI MUZEJ KRPLIVNIK18. AKUMULACIJSKO JEZERO NA HODOŠU, naravna vrednota državnega pomena19. ROTUNDA SELO 20. CERKEV GOSPODOVEGA VNEBOHODA V BOGOJINI (PLEČNIKOVA CERKEV)21. DOM DUHOVNOSTI KANČEVCI22. MOTVARJEVSKI TRAVNIKI, naravna vrednota državnega pomena23. BERKOVCI -  MOKROTNI TRAVNIKI24. DVOREC MATZENAU25. KOBILJE - BREK, naravna vrednota državnega pomena26. PANONSKA DOMAČIJA NA KOBILJU 66 - TELEHIŠA27. BUKOVNIŠKO JEZERO, naravna vrednota državnega pomena28. CIMPRANE HIŠE 29. EVANGELIČANSKA CERKEV BODONCI30. LONČARSTVO na zemljevidu

Brezplačni zemljevidi za obiskovalce

Javni zavod Krajinski park Goričko je v sodelovanju s projektnimi partnerji pripravil in izdal nov zemljevid čezmejnega območja Prekmurja, Zalske in Železne županije s poudarkom na območju Trideželnega parka Goričko-Raab-Őrség. Na zemljevidu so informacije za pohodnike in kolesarje, ki prihajajo v našo regijo raziskovat naravo, krepit svoje telo z gibanjem, preživljat počitnice z družino in spoznavat prebivalce, ki jim ponujajo prenočišča, hrano in pijačo. Zemljevid bo brezplačno na voljo na sejmih in v informacijskih središčih v Pomurju, Porabju in Narodnem parku Őrség. Izdan je v nakladi 25.000 kosov in ga je izdelalo podjetje Kartografija d.o.o. v Ljubljani.

Otvoritev Zelenega parka v Martjancih

V torek, 7. novembra 2017, je podpisu sedmih novih pogodb med Madžarsko in Slovenijo (Interreg SI-HU), sledila otvoritev Zelenega parka v Martjancih.V projektu Green Exercise je to drugi od štirih Zelenih parkov, ki bodo urejeni na slovenski strani, medtem ko svojemu namenu na madžarski strani služijo že trije od petih.Javne zelene površine z napravami za vadbo na prostem bodo poleg tega, da bodo prispevale k boljši podobi kraja, služile predvsem promociji vadbe in gibanja na prostem za zdrav življenjski slog vseh ciljnih skupin.  

Otvoritev Zelenega parka v Prosenjakovcih

V petek, 27. oktobra 2017, smo v družbi partnerjev v projektu Green Exercise na območju Dvojezične osnovne šole v Prosenjakovcih, svojemu namenu predali urejeno, javno zeleno površino z napravami za vadbo na prostem za vse generacije, za domačine in obiskovalce. Slavnostni govorci so bili župan občine Moravske Toplice, Alojz Glavač, ravnateljica šole Jožefa Herman, medtem ko je projekt predstavila Silva Nemeš. Trak sta prerezala predstavnik vodilnega partnerja projekta, pomočnik direktorja v upravi Narodnega parka Őrség, Csaba Nemeth in župan občine Moravske Toplice, Alojz Glavač v družbi učencev. Učenci šole so poleg kulturnega programa pod vodstvom učiteljice in učitelja telovadbe demonstrirali uporabo naprav, na katerih bodo krepili svoje mišice med poukom in po njem. Zastava ob cesti s svojim plapolanjem vabi tudi mimoidoče pohodnike in kolesarje, da se ustavijo in pretegnejo svoje telo.  

Vabilo na Delavnico za oblikovanje turistične ponudbe

Center za zdravje in razvoj Murska Sobotavas vabi na PRVO DELAVNICO ZA OBLIKOVANJE TURISTIČNIH PRODUKTOV IN PAKETOV V OKVIRU PROJEKTA GREEN EXERCISE, ki bo v četrtek, 29. junija 2017, med 9. in 11. uro, v gradu pri Gradu na Goričkem. Delavnico bo vodila Mojca Makovec Haložan, mag.Vljudno vabljeni, da se udeležite delavnice.Prijave sprejemamo do torka, 27. 6. 2017, do 16. ure, na elektronski naslov silva.nemes@czr.si ali 041 383 337.Koordinatorica projekta Green Exercise: Silva NemešDirektor: Peter Beznec l. r.  

Treking kolesa za vožnjo po Goričkem

Za zagotavljanje kakovostne turistične ponudbe na Goričkem je Javni zavod Krajinski parko Goričko v okviru projekta Green Exercise pridobil okolju prijazna prevozna sredstva  - treking kolesa, s katerimi bodo obiskovalci gradu Grad lahko raziskovali projektno območje. Na voljo je 10 treking koles različnih velikosti, 6 ženskih in 4 moška, katere si boste lahko brezplačano izposodili med 1. marcem in 30. novembrom, ko je grad Grad odprt za obiskovalce.

Osebna izkaznica

Akronim projekta:      Green Exercise Naslov projekta:         Razvoj turističnih produktov za povečanje prepoznavnosti kulturne in naravne dediščine ob slovensko-madžarski meji Vodilni partner:           Narodni park Őrség Partnerji:                      Javni zavod Krajinski park Goričko, Center za zdravje in razvoj Murska Sobota,Občina Moravske Toplice, Občina Šalovci, Razvojna agencija Slovenska krajina,Občina Sakalovci, Občina Dolnji Senik Trajanje projekta:      1. 8. 2016 – 31. 7. 2019 Proračun projekta:    1.038.025,05 EUR; od tega ESRR / ERFA sredstev: 882.321,29 EUR Proračun JZ KPG: 74.777,63; od tega ESSR: 63.560,99. Lastna sredstva: 11.216,64 Projekt sofinancira:  Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska, Evropski sklad za regionalni razvoj Glavni rezultati projekta so: zeleni parki - 9 turistični produkti - 5 turistični paketi - 5 kolesarska počivališča - 2 kolesarske poti - 5  skupno usposabljanje kolesarskih vodnikov - 1 delavnice na temo: naravoslovje, zdrav način življenja, ekološko kmetovanje - 10 namestitev - 1 predstavitvene ture - izleti - 5  

Otvoritvena konferenca projekta

V sredo, 15.9.2016, se je v muzeju na prostem  Pityerszer v kraju Szalafő/Sola na Madžarskem odvijala otvoritvena/kick off konferenca projekta z akronimom »Green exercise«.  Po registraciji so si udeleženci ogledali muzej na prostem, kjer je zelo nazorno in doživeto predstavljena ljudska stavbna dediščina.  V uradnem delu konference nas je najprej pozdravil  direktor Narodnega parka Őrség, dr. Tibor Markovics, nato je vodja projekta, dr. Csaba Nemeth, predstavil aktivnosti in cilje projekta posameznega projektnega partnerja. Medtem ko je potekala tiskovna konferenca z novinarji so si udeleženci dogodka lahko ogledali stiskanje bučnega olja, katerega so nam postregli na solati med kosilom. Projekt z daljšim nazivom: Razvoj turističnih produktov za povečanje prepoznavnosti kulturne in naravne dediščine ob slovensko-madžarski meji je sofinanciran iz programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Madžarska, Evropski sklad za regionalnih razvoj. Proračun projekta znaša 1,038.025,05 EUR, od tega je sredstev ESRR/ERFA 882.321,29 EUR, 15% sredstev prispevajo projektni partnerji. V mednarodni projekt Green exercise so vključeni štirje projektni partnerji iz Slovenije (Javni zavod Krajinski park Goričko, Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, Občina Moravske Toplice in Občina Šalovci) in štirje projektni partnerji iz Madžarske (Narodni park Őrség, Razvojna agencija Slovenska krajina, Občina Sakalovci in Občina Dolnji Senik). Vodilni partner projekta je Narodni park Őrség. S projektom želimo promovirati čezmejne kulturne in naravne znamenitosti, s posebnim poudarkom na zdravem življenjskem slogu, kot je kolesarjenje in na splošno gibanje v naravi. Zato je eden izmed ciljev projekta vzpostaviti pri vsakem projektnem partnerju »zeleni park«, izdelana bo turistična karta. Znamenitosti in vzpostavljeni zeleni parki se bodo v okviru projekta povezali v turistične produkte s pomočjo kolesarskih in pohodniških poti, saj je glavni cilj projekta podaljšati čas bivanja obiskovalcev na projektnem območju. V okviru projekta bo izvedeno tudi izobraževanje čezmejnih kolesarskih vodnikov, organizirane bodo delavnice na tematiko zdravega načina življenja. Projekt se je začel izvajati avgusta 2016, predvideni konec projekta je julij 2019, seveda z mnogimi novostmi na projektnem območju.  

Zaključna tiskovna konferenca projekta Green Exercise

Vabilo  Zaključna tiskovna konferenca projekta Green Exercise in otvoritev zelenega parka V Markovcih bo v ponedeljek 22. julija 2019 ob 11.00 v Markovcih pri hostlu Peterloug.  Vljudno vabljeni 

top

X

Iščemo NAJ travniški sadovnjak

v Krajinskem parku Goričko 2020