Green Exercise (2016 - 2019)

Projekt si prizadeva za skupno promocijo obstoječe čezmejne kulturne in naravne turistične ponudbe slovensko madžarskega  obmejnega prostora. Poudarja pomen  dravega življenjskega sloga, trajnostnega in okolju prijaznega načina prevoza (predvsem kolesarjenje).

V projektu načrtujemo oblikovanje »zelenih parkov« na devetih lokacijah na obeh straneh meje, kjer bomo predstavili naslednje tematike: naravno okolje, zavarovane naravne vrednote, trajnostno kmetijstvo, promet, zdrav način življenja in gibanja. Za doseganje tega bomo povezali obstoječe kulturne in naravne turistične elemente z razvojnimi elementi. V okviru projekta so to kolesarske in pohodniške poti. Širitev storitvene ponudbe središč za obiskovalce bomo dosegli z razvojem atrakcij, ki so povezane z naravnimi vrednotami, ljudskimi tradicijami ter z razvojem nastanitvenih kapacitet. Cilj našega projekta je podaljšati čas bivanja obiskovalcev v območju sodelovanja. Načrtujemo izobraževalni program za kolesarske vodnike na čezmejni ravni, z enotnim pristopom in metodami, ki se bo izvajale v slovenskem in madžarskem jeziku, jezikovno usposabljanje, izpopolnjevanje znanja s področja kulturne dediščine, skupno razkrivanje poti, ki bodo označene v okviru projekta. V okviru projekta bomo na obeh straneh meje organizirali delavnice na tematiko: narava, zdrav način življenja, gospodarjenje itd. Na kolesarskih poteh, ki bodo razvite v okviru  projekta, bomo organizirali brezplačne vodene ture za lokalne prebivalce, za sodelujoče partnerje ter obiskovalce.

Zaključna tiskovna konferenca projekta Green Exercise

Predstavitev dosežkov v projektu bo v Markovcih v obnovljeni nekdanji šoli.

Odprtje zelenega gibalnega parka pri gradu Grad

V grajskem parku so urejana tri igralna polja za gibanje otrok.

Vabilo na 13. kolesarski rekreativni maraton Goričko-Raab-Őrség

Čezmejno rekreativno kolesarjenje bo v okviru projektu Green Exercise.

Otvoritev Zelenega parka v Martjancih

Otvoritev po vrsti četrtega Zelenega parka za gibanje otrok in mladostnikov.

Otvoritev Zelenega parka v Prosenjakovcih

Otvoritev prvega od štirih Zelenih parkov na slovenski strani.

Vabilo na Delavnico za oblikovanje turistične ponudbe

Kako navdušiti obiskovalce v naravnem parku za kolesarjenje čez mejo?

Otvoritvena konferenca projekta

V muzeju na prostem Pityerszer v kraju Szalafő/Sola na Madžarskem je bil javnosti predstavljen projekt z akronimom »Green exercise«.

Osebna izkaznica

Čezmejno povezanih osem partnerjev bo v projektu prispevalo k večji prepoznavnosti obmejnega območja z Madžarsko.

Čezmejni turistični produkti in paketi

Kolesarjenje med gibalnimi Zelenimi parki v Sloveniji in na Madžarskem.

Informacijski stebrički po Goričkem - QR kode

Za kolesarje in pohodnike je označenih 30 kulturnih in naravnih znamenitosti v Krajinskem parku Goričko.

Brezplačni zemljevidi za obiskovalce

Natisnjen je zemljevid čezmejnega območja Prekmurja, Zalske in Železne županije.

Treking kolesa za vožnjo po Goričkem

Deset koles bo brezplačno na voljo obiskovalcem gradu, ki v njem prenočijo