Green Exercise (2016 - 2019)

Projekt  si  prizadeva  za  skupno  promocijo  obstoječe  čezmejne  kulturne  in  naravne  turistične  ponudbe slovensko-madžarskega  obmejnega  prostora,  ter  to  dopolnjuje  s  posebnim  poudarkom  na zdravem življenjskem slogu, trajnostnem in okolju prijaznem načinu prevoza (predvsem kolesarjenje). Načrtujemo oblikovanje »zelenih parkov« na obeh straneh meje in sicer na devetih lokacijah, kjer bomo predstavili naslednje tematike: naravno okolje, zavarovane naravne vrednote, trajnostno kmetijstvo, promet, zdrav način  življenja  in  gibanja.  Za  doseganje  tega  bomo  povezali  obstoječe  kulturne  in  naravne  turistične elemente z razvojnimi elementi, ki jih načrtujemo v okviru projekta s pomočjo kolesarskih in pohodniških poti. Širitev storitvene ponudbe središč za obiskovalce bomo dosegli z razvojem atrakcij, ki so povezane z naravnimi vrednotami, ljudskimi tradicijami ter z razvojem nastanitvenih kapacitet. Cilj našega projekta je podaljšati čas bivanja obiskovalcev v  območju sodelovanja. Načrtujemo  izobraževalni  program za kolesarske  vodnike na  čezmejni  ravni,  z enotnim pristopom in metodami, ki  se bo izvajale v slovenskem in madžarskem jeziku, jezikovno usposabljanje, izpopolnjevanje znanja s področja kulturne dediščine, skupno razkrivanje poti, ki  bodo  označene  v  okviru  projekta.  V  okviru  projekta na obeh straneh meje bomo organizirali delavnice na tematiko: narava, zdrav način življenja, gospodarjenje itd. Na kolesarskih poteh, ki bodo razvite  v  okviru  projekta, bomo organizirali brezplačne vodene ture za lokalne prebivalce, za potencialne sodelujoče partnerje ter turiste.

Odprtje zelenega gibalnega parka pri gradu Grad

Javni zavod Krajinski park Goričko je kot eden izmed partnerjev čezmejnega projekta Green Exercise, ki je sofinanci...

Vabilo na 13. kolesarski rekreativni maraton Goričko-Raab-Őrség

Vabimo vas, da se v soboto, 15. septembra 2018  udeležite rekreativnega kolesarjenja po Porabju (Madžarska) v okvir...

Čezmejni turistični produkti in paketi

Projektni partner projekta Green Exercise Center za zdravje in razvoj Murska Sobota je z zunanjim izvajalcem, priprav...

Informacijski stebrički po Goričkem - QR kode

Po celotnem Goričkem je postavljenih 30 informacijskih stebričkov, s katerimi so označene naravne in kulturne znam...

Brezplačni zemljevidi za obiskovalce

Javni zavod Krajinski park Goričko je v sodelovanju s projektnimi partnerji pripravil in izdal nov zemljevid čezmej...

Otvoritev Zelenega parka v Martjancih

V torek, 7. novembra 2017, je podpisu sedmih novih pogodb med Madžarsko in Slovenijo (Interreg SI-HU), sledila otvor...

Otvoritev Zelenega parka v Prosenjakovcih

V petek, 27. oktobra 2017, smo v družbi partnerjev v projektu Green Exercise na območju Dvojezične osnovne šole v ...

Vabilo na Delavnico za oblikovanje turistične ponudbe

Center za zdravje in razvoj Murska Sobotavas vabi na PRVO DELAVNICO ZA OBLIKOVANJE TURISTIČNIH PRODUKTOV IN PAKETOV...

Treking kolesa za vožnjo po Goričkem

Za zagotavljanje kakovostne turistične ponudbe na Goričkem je Javni zavod Krajinski parko Goričko v okviru projekt...

Osebna izkaznica

Akronim projekta:      Green Exercise Naslov projekta:         Razvoj turističnih produkt...

Otvoritvena konferenca projekta

V sredo, 15.9.2016, se je v muzeju na prostem  Pityerszer v kraju Szalafő/Sola na Madžarskem odvijala otvoritvena/k...

Zaključna tiskovna konferenca projekta Green Exercise

Vabilo  Zaključna tiskovna konferenca projekta Green Exercise in otvoritev zelenega parka V Markovcih bo v ponede...