Otvoritvena konferenca projekta

V sredo, 15.9.2016, se je v muzeju na prostem  Pityerszer v kraju Szalafő/Sola na Madžarskem odvijala otvoritvena/kick off konferenca projekta z akronimom »Green exercise«.  Po registraciji so si udeleženci ogledali muzej na prostem, kjer je zelo nazorno in doživeto predstavljena ljudska stavbna dediščina.  V uradnem delu konference nas je najprej pozdravil  direktor Narodnega parka Őrség, dr. Tibor Markovics, nato je vodja projekta, dr. Csaba Nemeth, predstavil aktivnosti in cilje projekta posameznega projektnega partnerja. Medtem ko je potekala tiskovna konferenca z novinarji so si udeleženci dogodka lahko ogledali stiskanje bučnega olja, katerega so nam postregli na solati med kosilom.

Projekt z daljšim nazivom: Razvoj turističnih produktov za povečanje prepoznavnosti kulturne in naravne dediščine ob slovensko-madžarski meji je sofinanciran iz programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija - Madžarska, Evropski sklad za regionalnih razvoj. Proračun projekta znaša 1,038.025,05 EUR, od tega je sredstev ESRR/ERFA 882.321,29 EUR, 15% sredstev prispevajo projektni partnerji.

V mednarodni projekt Green exercise so vključeni štirje projektni partnerji iz Slovenije (Javni zavod Krajinski park Goričko, Center za zdravje in razvoj Murska Sobota, Občina Moravske Toplice in Občina Šalovci) in štirje projektni partnerji iz Madžarske (Narodni park Őrség, Razvojna agencija Slovenska krajina, Občina Sakalovci in Občina Dolnji Senik). Vodilni partner projekta je Narodni park Őrség. S projektom želimo promovirati čezmejne kulturne in naravne znamenitosti, s posebnim poudarkom na zdravem življenjskem slogu, kot je kolesarjenje in na splošno gibanje v naravi. Zato je eden izmed ciljev projekta vzpostaviti pri vsakem projektnem partnerju »zeleni park«, izdelana bo turistična karta. Znamenitosti in vzpostavljeni zeleni parki se bodo v okviru projekta povezali v turistične produkte s pomočjo kolesarskih in pohodniških poti, saj je glavni cilj projekta podaljšati čas bivanja obiskovalcev na projektnem območju. V okviru projekta bo izvedeno tudi izobraževanje čezmejnih kolesarskih vodnikov, organizirane bodo delavnice na tematiko zdravega načina življenja.

Projekt se je začel izvajati avgusta 2016, predvideni konec projekta je julij 2019, seveda z mnogimi novostmi na projektnem območju.