Upkač

Pojekt Upkač je bil namenjen trajnostnemu in sistemskemu ohranjanju biodiverzitete travniških sadovnjakov in obenem zagotavljanju gospodarskega in družbenega razvoja v čezmejnem območju Pomurja in Porabja.

Specifični čezmejni cilji projekta so bili: vzpostavitev sistema trajnega varstva visokodebelnih travniških sadovnjakov, integralna proaktivna povezanost deležnikov v prostoru (oblikovanje združenja obmejnih pridelovalcev sadja), vzpostavitev čezmejne partnerske mreže med različnimi upravljavci območij, kjer potekajo projekti oživljanja travniških sadovnjakov.

Trajanje projekta: oktober 2011 - september 2014

Več na spletni strani projekta tukaj.