Koliko metuljev travniškega postavneža res živi na Goričkem?

V začetku meseca maja so v toplih in sončnih dneh strokovnjaki za metulje iz Centra za kartografijo favne in flore, na vlažnih travnikih na vzhodu in severu Goričkega, spremljali mikrolokacijsko razporejanje posameznik primerkov travniškega postavneža. Osnovni namen spremljanja metuljev je izračunati absolutno velikost populacije travniškega postavneža na območja Natura 2000 Goričko. Poleg tega pa s spremljanjem želimo določiti ključne travnike, ki jih bi jih želeli pozneje vključiti v t.i. pogodbeno varstvo (če gre za zasebne travnike) in na katerih bi lastniki za plačilo izvajali ukrepe, namenjene izboljšanju stanja travnika za ohranjanje travniška postavneža na njih.

Terensko delo je zajemalo lovljenje vseh primerkov travniškega postavneža s pomočjo metuljnice, označitev ulovljenega metulja z zapisom zaporedne številke na njegova krila in njegovo izpustitev. Gre za metodo lova in ponovnega ulova, za katero si strokovnjaki za metulje vsako leto pridobijo dovoljenje od Agencije RS za okolje.* Skupaj so tako na enem izmed izbranih območij s travniki s travniško izjevko, hranilno rastlino metuljev, ulovili 152 različnih primerkov travniškega postavneža. Spodbudna informacija za vrsto na Goričkem in za JZ Krajinski park Goričko, ki upravlja z večino travnikov, kjer so metulje tudi ujeli. Na žalost je lepemu vremenu sledila ohladitev z večdnevnimi padavinami, ki so ustavile letanje metuljev in s tem prekinile razmnoževanje ter odlaganje jajčec na rozete travniške izjevke. Kako uspešni so bili metulji, bomo kmalu videli po odloženih jajčecih. Popisi so bili izvedeni v sklopu projekta Gorička krajina, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

* Metulje, ki spadajo med zavarovane vrste živali je brez ustreznega dovoljenja prepovedano loviti.

Avtor besedila in fotografij: Gregor Domanjko