Projekt Gorička krajina na sejmu AGRA

Javni zavod Krajinski park Goričko se je med 24. in 29. avgustom predstavljal na sejmu AGRA v Gornji Radgoni. V okviru projekta Gorička krajina smo obiskovalcem predstavljali naše delo v mozaični kulturni krajini na Goričkem in predstavljali projektne aktivnosti. Obiskovalce stojnice je še posebno zanimalo ohranjanje narave, biotska raznovrstnost cvetočih travnikov, travniške vrste metuljev ter njihovi zanimivi življenjski krogi. Ob prihajajoči jeseni smo poudarjali pomen visokodebelnih sadovnjakov in mejic. Ljubitelji ptic so podali nekaj informacij o pojočih velikih skovikih in smrdokavrah.


Predstavitev projekta Gorička krajina na sejmu AGRA   G. Domanjko

Zainteresirane obiskovalce smo seznanili tudi s prihajajočimi dogodki na gradu Grad in projektnih aktivnostih, ki jih bomo izvajali to jesen ter jih povabili k sodelovanju. Med vidnejšimi aktivnostmi sta gotovo projektna novinarska konferenca projekta Gorička krajina in otvoritev prve stalne razstave o netopirjih v Sloveniji v nekdanji šoli v Kančevcih 13. septembra 2019. Predvsem lastnike zemljišč na Goričkem smo obveščali tudi o možnosti k vključevanju v različna pogodbena varstva, k zasaditvam visokodebelnih sadovnjakov in košnji travnikov.