Mejice bodo deloma varne pred objedanjem divjadi

  G. Domanjko 

V sredini marca smo zaposleni v JZ Krajinski park Goričko s sredstvom, ki odvrača divjad pred objedanjem sadik, poškropili 6.000 sadik v 36 drevesno-grmovnih pasovih ali mejicah. Mejice so bile zasajene aprila 2021 v okviru projekta Gorička krajina, z namenom, da izboljšamo življenjsko okolje, v katerem se bo v prihodnosti veliki skovik lahko prehranjeval ali gnezdil. Za vzpostavitev mejic se je zasadilo sadike 14 avtohtonih vrst grmovnic in dreves; divje češnje, poljskega javorja, črne jelše, drobnice, lesnike, navadnega gloga, črnega trna, rumenega in rdečega drena, navadne trdoleske, brogovite, dobrovite, leske in navadnega šipka. Vsaki sadiki smo ob nanosu z zaščitnim sredstvom dodali še manjšo količino netopirskega gvana, ki bo pripomoglo k boljši rasti sadik.


Mejica s pasom nepokošene vegetacije  G. Domanjko

Ob izvedbi aktivnosti smo prišli do naslednjih zaključkov. Ugotovili smo, da je po enem letu preživelo več kot 99 % vseh sadik v mejicah. Kljub temu, da so poškodbe na gozdnem mladju in na sadikah sadnih vrst zaradi objedanja in drgnjenja divjadi ter objedanje poljščin na Goričkem velik problem, se je izkazalo, da je bilo v mejicah objedenih manj sadik kot smo pričakovali. Objedenih je približno 20 % vseh zasajenih sadik. Med najbolj objedenimi so sadike rumenega in rdečega drena. Najmanj objedene so sadike črnega trna, dobrovite, brogovite in črne jelše. Delež objedenih sadik je večji v mejicah, kjer sadike nimajo zaščite s strani okoliškega steblikovja oz. je sosednja vegetacija nizka. Čeprav s košnjo travnikov omejujemo rast in širjenje zlate rozge, tujerodne invazivne rastlinske vrste, se je izkazalo, da so sadike v mejicah deloma »skrite« pred divjadjo zaradi višine in gostote zlate rozge. Vegetacije ob ali med sadikami namreč nismo kosili, zato se je v nekaterih mejicah razrasla zlata rozga.


Vsem sadikam smo za boljšo rast dodali netopirsko gvano  G. Domanjko

Zaključujemo, da konkurenčna vegetacija ob sadikah zaenkrat ni vidno škodila sadikam ali jim bistveno otežila rasti. Vsekakor pa je potrebno sadike v mejicah ob koncu vsakega leta pregledati in z njih strgati ovijalke ali odstraniti vegetacijo, ki sadike polega. Hkrati pa smo prepričani, da bo škoda na sadikah po nanosu zaščitnega sredstva, vsaj za določen čas, še manjša.