Zavarovane vrste rastlin

Nekatere rastlinske vrste so v Sloveniji splošno razširjene in pogoste, medtem ko so druge redke in ogrožene. Slednj...

Invazivne tujerodne vrste

Invazivne tujerodne vrste so tiste vrste rastlin, ki niso domorodne v Sloveniji, vendar jim tukajšnje razmere tako us...

Rastlinske zanimivosti

V KPG uspeva nekaj rastlinskih vrst, ki jih tukaj ne bi pričakovali. 

VRH

X

Preživeti z netopirji

1. 8., 10.00 -17.00 Kančevci, dan odprtih vrat