Živali

Območje KP Goričko se lahko ponaša s prebivalci kot so vidra, smrdokavra, veliki skovik ter strašničin in temni mravljiščar. V goričkih potokih živi potočni rak jelševec (Astacus astacus), ki ga poznamo pod imenom plemeniti rak. Ta vrsta našega največjega potočnega raka, ki zraste do 17 cm, je eden od kazalnikov ohranjenih voda. 

Žuželke

Žuželke so med najbolj številčno in vrstno zastopanimi skupinami živali na Goričkem. Prepoznamo jih po treh pari...

Ribe

Naravno ohranjene reke in potoki so življenjski prostor nekaterih redkih in ogroženih vrst rib, ki so iz marsikater...

Dvoživke in plazilci

Dvoživke in plazilci so pogosto spregledani, čeprav imajo v naravi zelo pomembno vlogo.

Ptice

Ptice so med najbolj raziskanimi skupinami živali. Na območju KP Goričko gnezdi 120 vrst ptic, med njimi tudi ogro...

Sesalci

Nekaj več kot 30 vrst sesalcev živi v KP Goričko. S 15 vrstami so najštevilčneje zastopani skrivnostni netopirji....

top

X

Iščemo NAJ travniški sadovnjak

v Krajinskem parku Goričko 2020