O parku

Goričko je gričevnata pokrajina na skrajnem severovzhodnem delu Slovenije. Na jugu pokrajine gričevje počasi izginja v Mursko ravan oziroma ravninski regiji Ravensko in Dolinsko. Na zahodu Goričko meji na Avstrijo, na vzhodu pa na Madžarsko. Na severnem delu Goričkega, natančneje v naselju Trdkova, se nahaja tromeja med Slovenijo, Avstrijo in Madžarsko. 

Zaradi nenehne obmejne lege, gričevnatega površja in odmaknjenosti od večjih središč je pokrajina Goričkega bila skozi zgodovino prikrajšana tvorbe večjih naselij, industrije in obljudenih prometnih poti. Tukajšnje prebivalstvo se je tako bilo primorano ukvarjati pretežno s samooskrbnim kmetijstvom. 

Danes spoznavamo, da je ravno slednje prispevalo k ohranitvi izjemne krajinske in biotske pestrosti, kar danes Goričko zaznamuje in loči od drugih pokrajin, ki so zaradi intenzivnega gospodarjenja s prostorom to izgubili. 

Zaradi izjemne krajinske pestrosti in visoke biotske raznovrstnosti je Vlada Republike Slovenije 9. oktobra leta 2003 območje razglasila za Krajinski park Goričko kot zavarovano območje narave. Za upravljanje parka Vlada Republike Slovenije ustanovila Javni zavod, ki v okviru javne službe ohranjanja narave opravlja varstvene, razvojne, strokovne, nadzorne in upravljavske naloge na območju parka.

Spoznajte Krajinski park Goričko

Goričko je gričevnata pokrajina na skrajnem severovzhodnem robu Slovenije. Valovito površje je členjeno s potoki, ki so skozi leta odnašali mehke usedline in oblikovali široke doline.

Izkaznica parka

Zanimivosti o Krajinskem parku Goričko v številkah in dejstvih.

Občine v Krajinskem parku Goričko

V Krajinskem parku Goričko je 11 občin.

Goričanci, Goričko, krajinski park

Tukaj so zbrane predstavitvene vsebine različnih avtorjev, ki predstavljajo Goričance, Goričko in Krajinski park Goričko. Predstavitev Goričkega in krajinskega parka: 

top

X

Grad je do nadaljnjega zaprt za ogled

24.10.- 30.11.2020