Tradicionalne obrti in dejavnosti

Tesna povezanost z naravo in njenimi danostmi se je odražala v vsakdanjem življenju Goričancev. Poleg poljedelstva, živinoreje, vinogradništva, sadjarstva so imele velik pomen domače obrti in dejavnosti. Vse, česar sami niso pridelali in izdelali, so morali kupiti pri obrtnikih na domu ali na sejmih.

Na območju Goričkega še ustvarjajo mojstri domače obrti in dejavnosti. Lončarske, medičarske, pletarske izdelke ali remenke ponujajo v svojih delavnicah in na sejemskih prireditvah. Na gradu Grad poteka največja sejemska prireditev na Goričkem. Na drugo soboto v oktobru bogato obložene stojnice ponudnikov domače obrti in dejavnosti dopolnjuje ponudba kulinarična ponudba in kulturni program.

Lončarstvo

Lončarstvo štejemo med najstarejše obrti. Geografsko in zaradi različnosti pri izdelkih ločimo dve skupini prekmur...