Vrvarstvo

Friderik Makovec (1908‒1990) je leta 1928 postal vrvarski pomočnik in do leta 1937 opravljal naloge vajenca. Takrat je tudi opravil mojstrski izpit iz vrvarske obrti in delo opravljal do upokojitve leta 1971, vendar je ostal dejaven vse do leta 1988.
Na začetku svoje poti je v glavnem izdeloval izdelke iz lanenega prediva, ki so mu ga prinašali naročniki, pozneje pa iz konopljinega prediva, ki ga je naročal v Bački v Srbiji. Svoje izdelke je prodajal po raznih sejmih, kamor jih je v začetku nosil kar na hrbtu, kasneje pa jih prevažal s kolesom, nato s konjsko vprego in nazadnje že z avtomobilom.
Izdeloval je vrvi za konjsko in kravjo vprego, pašo, oranje in privez, različne vrvi za uporabo v kmečkem gospodarstvu, gospodinjstvu ter vrvi za uporabo v rokodelstvu ali obrti. Potrebne industrijsko izdelane kovinske dele orodij je kupoval, leseni deli pa so bili pogosto kar domač izdelek.

Leta 1957 so v okraju Murska Sobota poleg Friderika Makovca delovali še štirje vrvarji, in sicer v Rakičanu, Gančanih, Rogašovcih in pri Juriju.