Sadili bomo visokodebelne sadovnjake

Visokodebelni sadovnjaki so pomembni življenjski prostor velikega skovika. V duplih drevesih lahko skovik gnezdi, medtem ko sama drevesa predstavljajo mesto za lovljenje velikih žuželk. Konec avgusta so izbrani dobavitelji dostavili še zadnje kose opreme, ki jo bomo rabili pri zasaditvi sadnih dreves tradicionalnih sort. Poleg 1200 sadik, ki pripadajo 16-tim sortam, se je za uspešno rast dreves nabavilo še kovinske mrežice za zaščito korenin pred voluharji, 2 m visoko kovinsko mrežo za zaščito pred jelenjadjo, robinijeve količke za stabilizacijo zaščitne mreže in količke za podporo drevesom v začetni fazi rasti.
Z zasaditvijo dreves in vzpostavitvijo 20 ha travniških visokodebelnih sadovnjakov, se bo v prihodnjih desetletjih tako izboljšal življenjski prostor velikega skovika. Zainteresirani lastniki kmetijskih zemljišč na območju Natura 2000 Goričko, ki bi želeli prejeti sadike z zaščitno opremo se morajo do 30. oktobra 2020 prijaviti na javni poziv, objavljen na spletni strani Krajinskega parka Goričko. Javni poziv je objavljen tu.
Po zaključku roka za prijavo, prejetju izpolnjenega obrazca in po terenskem ogledu z določitvijo števila dreves in mest za zasaditev, bosta JZ KPG in lastnik kmetijskega zemljišča podpisala pogodbo, v kateri bodo določene obveznosti in pogoji prejemnika sadik oz. upravičenca. Z zasaditvijo se bo pričelo v jeseni 2020 in nadaljevalo vse do aprila 2021.