V Fokovcih hribski škrjanci še vedno veselo pojo

Hribski škrjanec je kot vrabec velika ptica kulturne krajine, ki jo veliko lažje slišimo kot vidimo. 14. junija 2020 smo na skoraj tradicionalnem, letos že 5. ornitološkem izletu "Ali na Goričkem še poje hribski škrjanec?". Tokrat je izlet pod vodstvom Gregorja Domanjka potekal v Fokovcih, ki je eno od bolj zanimivih območij za ptice na območju Krajinskega parka Goričko. Fokovci spadajo med redke kraje na Goričkem, kjer lahko opazujemo ali slišimo vse tri najbolj značilne ptičje predstavnike Goričke krajine – hribskega škrjanca, smrdokavro in velikega skovika. Tokratnega izleta se je udeležilo 26 ljubiteljev narave in ptic. Že ob pričetku izleta, tik ob pokopališču v Fokovcih, nas je s svojim glasnim in značilnim petjem pozdravil hribski škrjanec.


Hribski škrjanec   G. Domanjko

Po kratkem pozdravu in uvodu smo se udeleženci skupaj z vodnikom odpravili proti Gospodovem bregu na severni strani Fokovcev. Na gozdnem robu so glasno prepevale črnoglavke, ščinkavec in mlinarček, medtem ko so na mejicah in posamičnih grmih posedali rjavi srakoperji in glasno prepevali rumeni strnadi.


Rumenega strnada zlahka prepoznamo po značilnem petju   M. Podletnik

V bližini hiš so se spreletavale številne kmečke lastovke, po strehah so posedali šmarnica, domači in poljski vrabec ter bela pastirica. Z vrha grma na zaraščajočih se robovih travnikov je glasno prepevala rjava penica. Med vračanjem proti izhodišču nas je s svojim petjem pozdravil še en hribski škrjanec, ki je glasno prepeval nad Lanjščekovim bregom. Za konec nas je za nekaj trenutkov razveselila smrdokavra, ki je med domačini iz Goričkega bolje poznana pod imenom upkaš in najverjetneje podobno kot prejšnja leta gnezdi v bližini trase letošnjega izleta

Za udeležence izleta smo letos pripravili tudi nagradni vprašalnik, katerega so udeleženci med izletom izpolnjevali in nato sodelovali v nagradni igri. Izžrebani nagrajenci in prejemniki igre Senožet so:
- Neža Čuš iz Starš,
- Jasmina Berke Ficko iz Krašč in
- Črt Koprivšek iz Maribora.