Posadili smo prva sadna drevesa tradicionalnih sort

V ponedeljek, 23. novembra 2020, smo pričeli s sajenjem prvih sadik jablan tradicionalnih sort. V okviru projekta Gorička krajina bomo zasadili več kot 20 ha visokodebelnih sadovnjakov. Nova sadna drevesa bodo v prihodnjih desetletjih prispevala k izboljšanju življenjskega prostora velikega skovika, ki gnezdi v duplih starih in debelejših sadnih dreves. 


Prva posajena sadna drevesa   G. Domanjko

Zanimanje za dodelitev sadik in zaščitne opreme je bilo večje od pričakovanega. V roku za prijavo na sedež JZ KPG izpolnjene obrazce poslalo kar 151 upravičencev. V obrazcih so upravičenci izrazili željo po sadnji več kot 1.800 sadik, a žal je za celotno območje Natura 2000 Goričko na voljo »samo« 1.200 sadik. Prednost pri dodelitvi sadik bodo dobili upravičenci, ki so izpolnjene prijavne obrazce poslali prej. 


Zasadili bomo 17 tradicionalnih sort jablan   G. Domanjko

Sajenje ne bo potekalo tako hitro, kot bi si marsikdo želel, saj je predhodno potrebno obiskati vsakega upravičenca posebej in glede na razpoložljivo površino zemljišča, določiti število sadik ter natančne lokacije. Pred tem smo si v JZ KPG za vsako zemljišče pridobili potrdilo o namenski rabi zemljišča in preverili, ali upravičenci morda že prejemajo kmetijske subvencije za travniške visokodebelne sadovnjake. Pri sadnji nam bosta pomagala izbrana zunanja izvajalca, ki bosta skrbela za izkop sadilnih jam in sajenje dreves.
Za dodatne informacije se lahko obrnete na Darjo Kuronja, ki je dosegljiva na tel. št. 041 681 740.

Zadnje, tisočdvestoto, sadno drevo je bilo zasajeno v sredo 31. marca 2021.

Prispevek RTV, 10. marec 2021: https://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174759789/00:00:01

Prispevek TV AS, 26. marec 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=S0T9AlgAUh4

    top