61 vasi, 179 lastnikov, 1600 sadnih dreves

  M. Matjašec

Želja pomladiti Goričko z mladimi drevesi izpolnjena.

Ko smo začenjali s prvimi javnimi razpisi za sajenje visokodebelnih starih sort jablan, se sploh nismo nadejali takšne odzivnosti domačinov. Z veliko truda, energije nam je uspelo preseči zastavljene cilje in vrniti naravi nekaj, na kar smo že skorajda pozabili. Rezultat je 1600 posajenih starih sort visokodebelnih jablan, ki so posajene pri 179 različnih lastnikih po celotnem območju Krajinskega parka Goričko in Nature 2000, natančneje v 61 vaseh. Glede na to, da obstaja preko 32 različnih starih sort jablan in njihovih križancev, smo le-te sistematično porazdelili po vaseh tako, da je vsak lastnik dobil čim več različnih sort. Opravljenega je bilo veliko dela, ki pa ga ne bi zmogli brez pridnih sodelavcev Janija, Larise, Darje, Gregorja, Romana, Slavka in Uroša.

Glede na zgornjo sliko smo največ dreves posadili v Vidoncih, sledijo Križevci, Čepinci, Otovci, Dolenci …, kar sicer sovpada tudi s številom lastnikov. Po številu dreves na posamezno občino pa prednjačijo Gornji Petrovci, Puconci, Grad in Šalovci, kar je popolnoma razumljivo, saj imajo največjo katastrsko površino in večje število prebivalcev na občino od ostalih občin Krajinskega parka Goričko.


 Sajenje   M. Matjašec

Vnema, želja po nečem dobrem in rezultati pričajo, da dobro delamo, da smo na dobri poti do uresničitve cilja, da naše Goričko zopet postane živo in raznoliko. Narava smo vsi – gričevnata krajina in pristni ljudje, ki ljubimo svojo zemljo. Največji čar vsega pa je novo življenje, zato naj naša »staro-nova« drevesa lepo rastejo in obrodijo obilo plodov.

16. 2. 2022