Pregled možnih zatočišč navadnega in dolgokrilega netopirja

V okviru projekta Gorička krajina je bil v mesecu juniju 2018 opravljen pregled stavb, ki predstavljajo možna zatočišča za dve kvalifikacijski Natura 2000 vrsti netopirjev - navadnega in dolgokrilega netopirja. Strokovnjak za netopirje Primož Presetnik iz CKFF je pregledal 24 stavb, med katerimi je v osmih našel sledi netopirjev. Od teh je bilo kar pet sakralnih in grajskih objektov, kar kaže na pomembnost teh objektov za netopirje. Med že poznana zatočišča netopirjev se poleg teh uvrščajo še grad Grad, kjer so netopirji prisotni celo leto ter več cerkva na območju Natura 2000 Goričko. Med njimi sta najpomembnejši cerkvi v Kobilju in pri Gradu. Več o pregledu v priponki.