Obnovili življenjski prostor hrošču puščavniku

  G. Domanjko

Arborist je v Nuskovi v okviru projekta Gorička krajina deloma ali v celoti odstranil veje na petih glavatih vrbah. Namen obrezovanja oz. odstranitve vej na glavatih vrbah je podaljšati življenjsko dobo drevesom, v katerih živi hrošč puščavnik. Vsa drevesa rastejo na travnikih v upravljanju Javnega zavoda Krajinski park Goričko. 


Vrbi pred in po obrezovanju   G. Domanjko

Glavate vrbe so svojo značilno obliko dobile zaradi večletnega odstranjevanja vej. Veje so uporabljali za kurjavo, notranjost debla pa je postala življenjski prostor puščavnika. Za njihovo ohranitev je ključno, da jih obrezujemo tudi, ko so stara in votla. Če se debelejših vej ne odstranjuje redno, 1-krat na vsakih 5 do 10 let, drevesom zaradi teže debelejših vej grozi razkol debla.


Primer obrezanih glavatih vrb ob vrelcu slatine v Nuskovi   G. Domanjko

Glavate vrbe so v preteklosti načrtno sadili na robove mokrotnih travnikov. S tem so označevali parcelne meje. Nastala je mreža glavatih vrb, ki so hrošču puščavniku omogočale ustrezen življenjski prostor po celotni dolini reke Ledave.