Prva tiskovna konferenca projekta

V petek, 13. septembra 2019 je na gradu Grad potekala prva tiskovna konferenca projekta Gorička krajina. Predstavniki vseh treh projektnih partnerjev - JZ Krajinski park Goričko, Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije ter KGZS- Zavoda Murska Sobota so predstavili doslej izvedene aktivnosti ter prve rezultate. 

V prvi polovici izvajanja projekta se je z varstvenimi ukrepi, kot sta odstranitev drevesne zarasti in košnja, pričela obnova 106 ha ekstenzivnih travnikov na 676 parcelah.  15 ha obstoječih visokodebelnih sadovnjakov je bilo obnovljenih s pomladitveno rezjo in odstranitvijo bele omele. Dodatnih, novih 25 ha travniških visokodebelnih sadovnjakov bo zasajenih v drugi polovici projekta. » Verjamemo, da težav pri iskanju zainteresiranih lastnikov travnikov ali že obstoječih sadovnjakov, ki bi radi na novo zasadili ali dopolnili stare sadovnjake ne bomo imeli,« je povedal Gregor Domanjko, vodja projekta pri vodilnem partnerju. Trenutno se zaključuje odkup 56 ha opuščenih travnikov v 42 katastrskih občinah, ki bodo po obnovi po koncu projekta predani v uporabo zainteresiranim kmetom. »Za varstvo velikega skovika naša svetovalna služba skupaj s projektnimi sodelavci aktivno nagovarja kmete, da puščajo pasove na travniku nepokošene, saj tam nato skovik lovi hrano«, je na tiskovni konferenci delo KGZS – Zavoda Murska Sobota predstavil vodja KSS dr. Stanko Kapun.

Konec leta 2018 so bili ob devetih cerkvah po Goričkem zamenjani reflektorji, ki so osvetljevali cerkve z zatočišči netopirjev. 13 novih svetil sedaj osvetljuje le fasado in streho cerkve, zato se je lokalno zmanjšalo tudi svetlobno onesnaževanje. V nekdanji šoli v Kančevcih je bila v okviru projekta pripravljena prva stalna razstava o netopirjih v Sloveniji, ki je v celoti posvečena predstavitvi teh skrivnostnih, a žal še vedno pogosto neupravičeno preganjanih živali. Razstavo dopolnjuje zvezdno nebo s predstavitvijo ozvezdij.

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je opravilo točkovni popis razširjenosti in popis rabe habitata hribskega škrjanca. Številčnost te vrste ptice je na Goričkem v zadnjih dvajsetih letih močno upadla. Danes njeno populacijo strokovnjaki ocenjujejo na 40 gnezdečih parov.  Katarina Denac, varstvena ornitologinja in vodja projekta pri DOPPS: »Popis rabe habitata hribskega škrjanca je bil izjemno zahteven, saj gre za majhno, skrivnostno in za popis zahtevno vrsto. Na naše presenečenje na Goričkem gnezdi  predvsem na njivah z ozimnim žitom in v prahi, čeprav je v preteklosti vrsta gnezdila na ekstenzivnih travnikih. Ti so sicer ostali glavno mesto za iskanje hrane.« 

Po tiskovni konferenci so si udeleženci konference na terenu ogledali obnovljene travnike v Stanjevcih, ki so bili košeni v projektu z namenom varstva metuljev mravljiščarjev in travniških življenjskih prostorov. Med drugim so imeli udeleženci priložnost videti gosenico metulja mravljiščarja, katerega življenjski krog je zapleten in zato zahteva veliko več pozornosti pri varstvu. Zadnji modri cvetovi zavarovanega močvirskega svišča so razveselili ljubitelje rastlin. Po ogledu aktivnosti za izboljšanje stanja travnikov, so si udeleženci na kratko ogledali še zamenjana svetila v Križevcih in v lanskem letu obrezan sadovnjak v Ivanovcih. Višek ogleda pa je bil gotovo predpremierni obisk prve stalne razstave o netopirjih v stari šoli v Kančevcih.