Začetek obrezovanja lipovcev

  M. Matjašec

V Krajinskem parku Goričko bo z 10 lipovcev odstranjena bela omela. 

Na podlagi javnega poziva izvedenega v okviru projekta Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem z akronimom »Gorička krajina«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, javni zavod Krajinski park Goričko trenutno obrezuje 10 lipovcev. Gre za posamična drevesa lipovca s petimi ali več grmički bele omele, ki rastejo v katastrskih občinah na območju Nature 2000 Goričko in kjer je bil med leti 2015 in 2021 popisan vsaj en primerek velikega skovika (Otus scops). Lipa in lipovec sta dve različni slovenski avtohtoni drevesni vrsti, kateri sta bili sajeni povečini zaradi goste sence in cvetov za pripravo čajev.


Lipovec v Ženavljah pred, med in po obrezovanju bele omele   G. Domanjko 

Na vseh 10 lipovcih bo strokovno usposobljen izvajalec odstranil vse grmičke bele omele, polparazitske rastline in suhe veje. S tem se bo življenjska doba obrezanih lipovcev, ki velikemu skoviku predstavljajo lovska in pevska mesta, občasno pa tudi gnezdilni habitat, podaljšala. Dokazano je, da bela omela iz drevesa črpa vodo in mineralne snovi, medtem ko organsko snov (sladkorje) proizvede sama s fotosintezo. Z izčrpavanjem zavira rast gostiteljskega drevesa in v primeru močno napadenih dreves celo povzroči propad drevesa, hkrati pa z drevesom tekmuje za sončno svetlobo.

Namen obrezovanja lipovcev je izboljšanje stanja ohranjenosti habitata velikega skovika na območju Natura 2000 Goričko, saj posamična drevesa lipovca predstavljajo lovska in pevska mesta velikemu skoviku, občasno pa tudi gnezdilni habitat. Več o tej nočni ptici si lahko preberete na https://www.park-goricko.org/go/1132, katero domačini na Goričkem poimenujejo tudi »čuk«.

Javni zavod Krajinski park Goričko je za obrezovanje lipovcev v okviru javnega naročila izbral arborista Kristijana Erdeljca. Za več informacij lahko obiščete njegovo spletno stran https://urbano-gozdarstvo.si/ ali pa ga pokličete na 040 235 350.

17. 2. 2022

    top