V letu 2019 smo nadaljevali z obnovo goričke krajine

Z namenom, da nekaj več kot 100 ha, do leta 2018 opuščenih travnikov, naredimo znova privlačne za travniške vrste metuljev in ptic, kar je ena izmed osnovnih dejavnosti JZ KPG in da so ti travniki privlačni tudi za obiskovalce Goričkega ter domačine, ki bi želeli v prihodnje na teh travnikih pridelovati krmo za živino, smo se v projektu Gorička krajina lotili obnove oz. košnje travnikov. Da bi jih trajno ohranili smo v letu 2019 odkupili 56 ha travnikov, z lastniki preostalih travnikov pa smo sklenili pogodbe o košnji. Skupaj gre na celotnem območju Goričkega za 676 parcel v 42 katastrskih občinah. Pri tem smo nagovorili več kot 300 različnih lastnikov travnikov. Gre za zahteven podvig, saj obstoječi in pretekli lastniki ne živijo samo na Goričkem ali v Sloveniji, ampak še v 9 drugih državah po svetu, od Združenih držav Amerike do Avstralije. Obnova travnikov vključuje košnjo trave in deloma odstranitev lesne zarasti, če to prispeva k izpolnjevanju ciljev projekta na vsaki travniški parceli posebej. Odvisno od stanja travnika, smo travnik pokosili 1-krat, 2-krat ali 3-krat.

Z lastniki kmetijskih zemljišč so bile sklenjene pogodbe o varstvu na 5 ha travnikov za velikega skovika, na 7,8 ha travnikov za hribskega škrjanca, na 2,5 ha travnikov za strašničinega in temnega mravljiščarja ter na 2,3 ha travniškega postavneža. Za namene izboljšanja stanja ohranjenosti metuljev mravljiščarjev in omejevanja tujerodnih invazivnih vrst je bil na travnikih v Dolencih v lasti RS vzpostavljen 2 ha pašnik. V okviru pogodb so lastniki travnikov že izvedli ukrepe, ki se nanašajo na košnjo travnikov ob primernem času za razvoj omenjenih treh vrst. Travnikov lastniki ne bodo mulčali ali gnojili. Za izvedene ukrepe pa bodo dobili plačilo. Pogodbe o varstvu so bile sklenjene z lastniki 40 glavatih vrb, ki so habitatna drevesa hrošču puščavniku in z lastniki 50 sadnih dreves s primernimi dupli v deblih dreves za gnezdenje velikega skovika. Lastniki bodo v naslednjih letih sami večkrat obrezal drevo ali odstranil belo omelo, za izvedene ukrepe pa bodo prav tako prejeli plačilo.

Veliko časa smo namenili pripravi in izvedbi prve stalne razstave o netopirjih v Sloveniji, ki smo jo skupaj z domačini postavili v nekdanji šoli v Kančevcih in jo poimenovali PreŽiveti z netopirji. Skupaj s kmetijskimi svetovalci iz Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota smo v zadnjem četrtletju 2019 aktivno nagovarjali lastnike travnikov in visokodebelnih sadovnjakov, da bodo za namene ohranjanja metuljev mravljiščarjev in velikega skovika kosili travnike in ob tem puščali nepokošene pasove trave in hranilnih rastlin za metulje ter kobilice, ki so najpomembnejši plen velikega skovika. Hkrati bomo sklepali pogodbe z lastniki mejic, v katerih se prav tako prehranjuje ali živi veliki skovik.

V mesecu septembru je bila izvedena tudi novinarska konferenca projekta s predstavitvijo dotlej izvedenih aktivnosti. V pričetku leta 2019 je bila izdana prva številka zloženke na temo netopirjev, v poletnih mesecih smo zaposleni izvedli več naravoslovnih dni za otroke goričkih OŠ in Biotehniške šole Rakičan. Za ljubitelje narave smo izvedli dva ornitološka izleta v Kančevcih, na katerih so udeleženci spoznali hribskega škrjanca in velikega skovika. Projektni sodelavci so si v aprilu ogledali tudi dobro prakso varstva hribskega škrjanca v Avstriji na območju Naravnega parka Mühlviertel.  

Grad, 17.1.2020

Fotografije: G. Domanjko, T. Törnar, D. Kuronja, J. Gašparič, M. Podletnik