Hribski škrjanec v Kančevcih še poje

Javni zavod Krajinski park Goričko je v nedeljo, 28. aprila, skupaj z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, v okviru projekta Gorička krajina, organiziral drugi ornitološki izlet z naslovom Ali na Goričkem še poje hribski škrjanec. V uvodu je vodja izleta 41 ljubiteljem ptic, narave in Goričkega, ki so se zbrali v Kančevcih, predstavil ekološke značilnosti hribskega škrjanca (pojavljanje, prehrana, gnezdenje ipd.), potem pa so se odpravili na 3 urni obhod. Na obhodu so poleg značilnih ptičjih vrst kmetijske krajine, kot so pivka, zelena žolna, rjava penica, mlinarček, rumeni strnad, lišček in druge, opazovali in poslušali tudi hribskega škrjanca in smrdokavro. Vrsti, ki sta na izlet pritegnili največ udeležencev. Na poti skozi dobro ohranjeno tradicionalno kmetijsko krajino so organizatorji izleta udeležencem predstavili ukrepe za ohranitev hribskega škrjanca na območju Natura 2000 Goričko, ki je v zadnjih 20 letih predvsem zaradi sprememb v kmetijstvu doživela drastičen upad števila. V letu 1997 je bilo ocenjeno, da na Goričkem gnezdi okrog 240 parov hribskega škrjanca, medtem ko je bilo v letu 2018, na podlagi intenzivnega opazovanja in iskanja gnezd, število ocenjeno na 40 parov. Na izletu so udeleženci spoznali še marsikaj drugega, kot so na primer travniške vrste orhidej ali kukavice in zakaj je pomembno ohranjati mejice, travniške visokodebelne sadovnjake ter suhe travnike. Več o ukrepih za namene ohranjanja hribskega škrjanca v prihodnje na spletni strani. 

Avtor besedila: Gregor Domanjko