Kotišče malega podkovnjaka rešeno

Na podstrešju stare šole v Kančevcih, kjer je znano kotišče malega podkovnjaka (Rhinolophus hipposideros), so se od druge polovice aprila do začetka oktobra 2018 opravljali popisi te vrste netopirja. Skupaj s kotiščem v zvoniku grajske kapele na gradu Grad, sta to edini znani lokaciji kotišč te vrste na območju Natura 2000 Goričko.

Namen popisov je bil natančen popis mest visenja, števila malih podkovnjakov in mikroklimatskih razmer (vlage in temperature) ter ocenitev razmnoževalnega uspeha malih podkovnjakov na omenjeni lokaciji. V aprilu 2018 je Župnija Kančevci izvedla obnovo dotrajane strehe stare šole v Kančevcih.

Popise je izvedel Center za kartografijo favne in flore (CKFF) v sklopu projekta Gorička krajina*. CKFF je v izdelanem poročilu podal dodatne ohranitvene ukrepe, s katerimi bi se stanje kotišča in razmnoževalni uspeh te vrste izboljšala. Predstavnike Župnije Kančevci smo s končnimi izsledki popisov že seznanili in z njimi sklenili pogodbo o varstvu v kateri so se zavezali k izvajanju ukrepov za ohranitev te redke in ogrožene vrste netopirjev.

Z enako metodologijo, kot je bila opravljena v tem letu, bo CKFF leta 2021 v zadnjem letu izvajanja projekta, ponovno popisal kotišče malega podkovnjaka na podstrešju stare šole in podal oceno uspešnosti izvedenih ukrepov.

Več si lahko preberete v poročilu CKFF.

Avtorja besedila: Primož Presetnik, CKFF; Tadej Törnar

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.