Trenutki travniškega vsakdana bodo ujeti tudi na filmski trak

S prebujanjem narave pomladi se je v okviru projekta Gorička krajina aktivno pričelo tudi snemanje petih kratkih video odlomkov o življenju na ciljnih travniških habitatih in o ciljnih vrstah projekta. Kratki video posnetki bodo namenjeni predstavitvi biotske raznovrstnosti območja Natura 2000 Goričko s poudarkom na predstavitvi ciljnih travniških življenjskih prostorov in vrst. Z javnim razpisom je bilo za izdelavo kratkih izsekov iz življenja travnikov izbrano podjetje Kawka production, Gregor Šubic s.p., ki je med drugim poskrbelo tudi kratek dokumentarni film o smrdokavri in velikem skoviku na Goričkem (UPKAČ) in za številne druge naravoslovne dokumentarne filme.
V petih kratkih delih bodo tako predstavljeni vsi trije ciljni travniški habitatni tipi, tri ciljne vrste netopirjev in metuljev ter obe vrsti hroščev in ptic. Ker je posebna pozornost namenjana predstavitvi zanimivosti iz vsakdanjega življenja in ekoloških razmer za njihovo dolgoročno varstvo, je ključno zajeti vse najpomembnejše vidike iz biologije in ekologije vrst, zato smo s snemanjem pričeli že v prvi polovici spomladi. 


Meseca junij in julij sta primeren čas za snemanje strašničinega mravljiščarja   G. Domanjko

S snemanjem nadaljujemo tudi v poletnih dneh, saj so nekatere od vrst v višku aktivnosti in pojavljanja ravno v teh dneh. Prvi kratki odlomki bodo za pokušino na ogled že jeseni 2020, dokončanje končne verzije pa je načrtovano za poletje 2021.