Iskanje puščavnika

V okviru projekta Gorička krajina je ena od aktivnosti tudi pogodbeno varstvo za puščavnika, redko in v Evropi ogroženo vrsto hrošča. Puščavnik (Osmoderma eremita) za svoj razvoj potrebuje debelejša drevesa listavcev z dupli, saj ličinka in odrasla žival živita v trohnečem lesu drevesa. Najpogosteje ga sicer lahko najdemo v lipah, hrastih in sadnem drevju, na območju Natura 2000 Goričko pa ga najdemo predvsem v glavatih vrbah. To so vrbe različnih vrst, najpogosteje je to bela vrba (Salix alba), ki je značilno obliko dobila zaradi obžagovanja »na glavo«. K ogroženosti poleg pomanjkanja starejših in debelejših  dreves pripomore tudi dolg razvojni krog. Razvoj ličinke do odraslega hrošča lahko traja tudi do 5 let, odvisno od razpoložljivosti hrane. Ličinke so saprofiti – prehranjujejo se z odmirajočim lesom. Odrasli hrošči so zelo slabo mobilni, saj se v primeru nesklenjene mejic s primernimi drevesi, premikajo le do nekaj 100 m (300-400 m). V primeru, da živijo v drevesu, ki je del mejice (npr. obvodna zarast z vrbami ali lipov drevored), se lahko selijo tudi na daljše razdalje. Odrasle hrošče je težje opazovati, jih pa lahko zavohamo, saj samci za privabljanje samičk izločajo spolne feromone, dišečo kemijsko snov, ki ima vonj podoben vonju marelic. Samice puščavnikov so tiste, ki se nato premikajo med drevesi. 

Namen Javnega zavoda Krajinski park Goričko (JZ KPG) je ohraniti čim več starejših dreves glavatih vrb s puščavnikom, zato bomo z lastniki vrb v prihodnje sklepali pogodbe za dolgoročno ohranjanje vrb. Za izbiro ustreznih dreves s puščavnikom je JZ KPG izbral strokovnjake, entomologe, ki so v soboto, 21. julija, na zahodnem delu območja Natura 2000 Goričko, pregledali 230 dreves glavatih vrb in preverili prisotnost hrošča v vrbi. Prisotnost hrošča se najlažje in najbolj zagotovo ugotovi po značilnih iztrebkih ličink. Rezultati pregleda bodo tako poleg informacij o trenutnem pojavljanju vrste lahko služili tudi pri načrtovanju novih ukrepov za izboljšanje habitata te vrste in vzpostavitvi varstvenih režimov. 


Značilni iztrebki puščavnika (foto: M. Podletnik)