Na sadnih drevesih redno odstranjujemo belo omelo

Za dolgoročno rast dreves je bistveno, da sproti odstranjujemo belo omelo.

Ohranjanje naših starih sort jablan in hrušk

Obisk projektne skupine v Krajinskem parku Goričko in Naravnem parku ob Rabi na Gradiščanskem v Avstriji.

V petek se odpro vrata gradu za obiskovalce

Grad bo v mesecu marcu za oglede odprt med 10:00 in 16:00.

Razpis za 18. festival skečev

Vabljeni k sodelovanju.

Predavanje in praktični prikaz vzgojne rezi sadik v travniških visokodebelnih sadovnjakih na Goričkem

Vzgojna rez je namenjena oblikovanju krošnje v prvih letih rasti sadnega drevesa.

»Pozor, žabe na cesti!«

Pomagajmo dvoživkam varno prečkati cesto na selitveni poti iz gozda do vode.

National Geographic na Goričkem posnel kratki dokumentarni film

Predstavljeno je delo Javnega zavoda Krajinski park Goričko na področju varstva netopirjev na Goričkem.

Občni zbor Goričkoga drüjštva za lepše vütro

Člani Goričkoga drüjštva za lepše vütro so se 12. februarja 2024 zbrali na letnem občnem zboru.

V državnih gozdovih določena nova habitatna drevesa

Habitatna drevesa so drevesa z dupli, razpokami ali odstopajočo skorjo, ki so gnezdišče ptic ali zatočišče netopirjev.

Nova mlaka v Berkovcih

Služila bo kot nov vodni življenjski prostor na območju naravne vrednote mokrotnih travnikov v Berkovcih.

Svetovni dan varstva mokrišč 2024

Življenjska povezanost mokrišč in ljudi je moto letošnjega Svetovnega dne varstva mokrišč.

Odstranili netopirsko gvano v treh sakralnih objektih in na gradu Grad

Netopirji na Goričkem in v Sloveniji spadajo med najbolj ogrožene živalske skupine.

V spomin Danielu Kalamarju

Poslovili smo se od prvega vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda Krajinski park Goričko.

LIFE FOR SEEDS Postavili nov informacijski pult

Nov informacijski pult v Šulincih.

Rodna grüda v Krajinskem parku Goričko

Drugi sestanek članov društva ekoloških kmetij Pomurja, Rodna Grüda, je bil na Goričkem.