V državnih gozdovih določena nova habitatna drevesa

 M. Podletnik, 12. 2. 2024

V letu 2022 smo zaposleni v JZ Krajinski park Goričko skupaj z Zavodom za gozdove in družbo Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG) izvedli prvo skupno akcijo določitve habitatnih dreves v državnih gozdovih. Takrat smo v gozdu pri Gradu s skupnimi močmi označili in s tem ohranili 11 habitatnih dreves. Namen akcije je bil dolgoročno ohraniti drevesa z dupli, razpokami ali odstopajočo skorjo, ki so gnezdišča ptic in zatočišča netopirjev. Veliko gozdnih ptic, kot so velika sinica, belovrati muhar, brglez, vijeglavka in lesna sova, si ne gradijo gnezd, temveč gnezdijo v duplih dreves. Spet druge, ki jim pravimo primarni duplarji, pa si duplo za gnezdenje izdolbejo sami in takšna dupla nato uporabljajo tudi druge ptice in živali. Taki so črna in zelena žolna, pivka ter veliki, srednji in mali detel.
Dupla, razpoke in odstopajoča skorja dreves so izredno pomembna zatočišča različnih gozdnih vrst netopirjev – predvsem velikouhega in širokouhega netopirja, ki sta tudi varovani vrsti območja Natura 2000 Goričko. Takšna drevesa so hkrati tudi habitat hroščev, kot je rogač.


Habitatno drevo z velikimi dupli   M. Podletnik

Z namenom dodatnega dolgoročnega ohranjanja primernih mest za gnezdenje ali zatočišč ter predvsem ozaveščanja splošne javnosti o pomenu ohranjanja takšnih dreves v gozdovih, smo tudi v začetku leta 2024, po predhodnem soglasju SiDG v gozdu v lasti Republike Slovenije in upravljanju družbe SiDG v k.o. Strehovci ob Bukovniškem jezeru, določili in označili habitatna drevesa. Ta drevesa bodo izvzeta iz gospodarjenja.

Vsako habitatno drevo je označeno z modro silhueto ptice, saj modra barva v gozdovih označuje drevesa ali dele gozdov, namenjene varstvu narave. Doseganje ciljev varstva narave v območjih Natura 2000 je tudi eden od ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi.


Modra silhueta ptice na drevesu označuje habitatno drevo   M. Podletnik

Ob sodelovanju zaposlenih v JZ KPG in predstavnikoma ZGS Zdravkom Horvatom in predstavnico SiDG Janjo Kostanjevec je bilo v tokratni skupni akciji določenih in označenih 11 dreves, med katerimi prevladujejo drevesa z dupli.

Zaradi uspešnosti akcije, v kateri so bila doslej najdena res izjemna drevesa z velikimi in številnimi dupli, želimo s skupinsko akcijo nadaljevati tudi v prihodnje in upamo, da bo postala tradicionalna.  

Lastniki zasebnih gozdov, ki bi prav tako želeli prispevati kanček k ohranjanju narave pa se lahko pri pristojnem revirnem gozdarju informirajo z možnostmi vključevanja v ukrepe gozdnega sklada z vključevanjem primernih dreves z dupli ali odstopajočo skorjo ali celo delov gozdov v ukrepe gozdnega sklada za vzpostavitev habitatnih dreves ali ekocelic. Za vsako habitatno drevo je lastnik gozda upravičen do prejema odškodnine.