Določili in označili habitatna drevesa za ptice in netopirje

 G. Domanjko
20. 12. 2022

Zaposleni v JZ Krajinski park Goričko smo skupaj z gozdarji iz Zavoda za gozdove in družbe Slovenski državni gozdovi d.o.o., v državnem gozdu blizu gradu Grad določili in ustrezno označili 11 habitatnih dreves.

Označena so drevesa, ki imajo na deblu dupla ali razpoke, ob katerih skorja odstopa od debla. V duplih si gnezda naredijo ptice, ki jim pravimo primarni in sekundarni duplarji. To so npr. zelene žolne, mali detel, belovrati muhar, brglez, velika sinica in druge. V duplih dreves in za odstopajočo skorjo ali v špranjah dreves si zatočišča, kotišča ali prezimovališča poiščejo tudi gozdne vrste netopirjev, kot je širokouhi netopir. Zato je ohranjanje takšnih dreves zelo pomembno za varovanje in ohranjanje ptic in netopirjev v gozdovih.


Označeno habitatno drevo lipovca   G. Domanjko

Vsako habitatno drevo smo označili z modrim sprejem in silhueto ptice. Z modro barvo se v gozdovih označujejo drevesa ali deli gozdov, ki so namenjeni varstvu narave. V primeru, da bodo gozdarji v prihodnosti ponovno izbirali drevesa za posek v tem gozdu, bodo drevesa z modrimi silhuetami ptic pustili. Zdaj so prepuščena naravnemu razvoju oz. so namenjena gozdnim živalim.