Predavanje in praktični prikaz vzgojne rezi sadik v travniških visokodebelnih sadovnjakih na Goričkem

 G. Domanjko, 21. 2. 2024

Javni zavod Krajinski park Goričko (JZ KPG) je v okviru projekta Gorička krajina, med leti 2020 in 2022, zainteresiranim lastnikom kmetijskih zemljišč na Goričkem, pod določenimi pogoji, podaril in zasadil 1.600 sadik tradicionalnih sort jablan. S tem je bilo na novo zasajenih 24 ha travniških visokodebelnih sadovnjakov. Osnovni cilj tega ukrepa je zagotoviti in ohraniti življenjski prostor velikemu skoviku in smrdokavri, ki gnezdita v duplih starejših sadnih dreves.


Mlada drevesa   G. Domanjko

S sajenjem tradicionalnih sort jablan je bil opravljen prvi korak do vzpostavitve življenjskega prostora za te ptice. Drugi korak, nega sadik z namenom, da bodo enkrat odrasla drevesa imela čim bolj pravilno krošnjo in visokodebelno rast ter s tem lastnikom nudila obilen pridelek jabolk, hkrati pa bodo primerna za gnezdenje ptic, pa sledi v naslednjih letih in desetletjih. Pri tem želimo v JZ KPG lastnikom teh dreves še naprej pomagati. Zato smo skupaj s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije - zavodom Murska Sobota (KGZS MS), 26. januarja na gradu Grad organizirali predavanje o vzgojni rezi sadik, naslednji dan pa v Kuštanovcih še praktični prikaz. Oboje je izvedel g. Miran Torič, kmetijski svetovalec, specialist za vinogradništvo, sadjarstvo in ekološko kmetovanje iz KGZS MS.


Vzgojno rez je predstavil Miran Torič, specialist za vinogradništvo, sadjarstvo in ekološko kmetovanje iz KGZS MS   G. Domanjko 

Vzgojna rez je namenjena oblikovanju krošnje v prvih letih rasti sadnega drevesa, v našem primeru jablane. Pri rezi poskušamo izbrati glavni poganjek (t. i. vodnico) in nekaj stranskih (t.i. sovodnice), ki bodo tvorile ogrodje krošnje na začetku rasti. Pri tem pazimo, da ima jablana krošnjo podobno krošnji smreke oziroma trikotno obliko in da stranski poganjki niso višji od glavnega poganjka, ki bo nekoč tvoril deblo. Stranski poganjki naj bodo po deblu razmeščeni premenjalno, vsak v svojo smer, da si pri rasti ne konkurirajo za svetlobo. Najbolj primerni so poganjki, ki izraščajo pod kotom 45 stopinj na glavni poganjek.

Naslednji dan smo v sadovnjaku Aleksandra Smodiša na več sadikah izvedli še praktični prikaz vzgojne rezi. Miran Torič se je z udeleženci delavnice pogovarjal še o gnojenju sadik, zaščiti dreves, rabi zemljišča, kjer so posajena drevesa in o drugem v povezavi z nego sadik.

Naslednji prikaz vzgojne in pomladitvene rezi na jablanah bo 26. aprila v Peskovcih. Za več informacij pokličite Tomaža Koltaija na (02) 551 88 68 ali pišite na tomaz.koltai@goricko.info