LIFE FOR SEEDS Postavili nov informacijski pult

M. Matjašec, 16. 1. 2024

V zadnjih predprazničnih decembrskih dneh smo pri projektu LIFE FOR SEEDS postavili nov informacijski pult.

Le-ta se pridružuje ostali parkovni infrastrukturi, ki stoji širom Krajinskega parka Goričko, in javnost obvešča/ozavešča o življenjski pestrosti, ki se tukaj pojavlja na vsakem koraku. Pult je postavljen na travniku v Šulincih, na katerem poteka obnova: to pomeni, da smo ga pretekli leti poskusno obnavljali s semenskimi mešanicami, t. i. zelenim mulčem in z zasaditvijo nekaterih travniških zeli. Tako se bomo vsakič, ko bomo stali ob pultu, spominjali, da je, poleg redne košnje, tudi obnova pripomogla k vrnitvi življenja na travniku. Pestrost življenja na travniku se kaže v barvitosti cvetov, metuljev in žvrgolenju ptic. Zato vabljeni k obisku in občudovanju travnika v Šulincih in okoliških tematskih poti: Pot cvetočih travnikov v Budincih, Pot čuka in puščavnika v Nuskovi in Pot metuljev v Motvarjevcih.