V spomin Danielu Kalamarju

    S. Dešnik, 18. 1. 2024

V spomin Danielu Kalamarju (1959–2024)

V sredo, 17. januarja 2024, smo se na gračkem pokopališču poslovili od Daniela Kalamarja, prvega vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda Krajinski park Goričko in prvega župana Občine Grad.

Daniel Kalamar ima veliko zaslug pri obnovi največjega gradu v Sloveniji med leti 1999 in 2003, ko so tekla obsežna obnovitvena dela deloma že porušene graščine s sredstvi programa Phare. Dodelitev sredstev je bila sklenjena že v času županovanja Ludvika Kočarja (1946–2019) in je temeljila na meddržavnem sporazumu z Evropsko unijo za ustanovitev Trideželnega parka Goričko-Raab-Őrség. Daniel Kalamar je z zanosom nadaljeval delo svojega predhodnika in soglašal z vizijo zavarovanega območja narave in krajine na Goričkem s ciljem razglasitve Krajinskega parka Goričko. Mozaična kulturna krajina, značilnosti narave, kulturna dediščina in ljudsko izročilo so bile prepoznane vrednote in dodana vrednost obmejnega območja ob tromeji Slovenije z Avstrijo in Madžarsko. Sodeloval je z mednarodno projektno skupino, ki je pripravljala potrebne podlage za razglasitev v letih 2002 in 2003 in sodelujočim 8. februarja 2003 podelil priznanja za sodelovanje v hotelu Vivat.

Z uredbo Vlade je bilo 9. oktobra 2003 Goričko razglašeno za zavarovano območje narave, 8. januarja 2004 je bil ustanovljen Javni zavod in kmalu zatem je bil Daniel Kalamar imenovan za vršilca dolžnosti direktorja zavoda. Kasneje je delo spremljal kot svetnik zavoda in skupaj z zaposlenimi snoval čezmejne projekte za krepitev kulture in umetnosti. V gradu so se v letih 2010/12 dogajali koncerti klasične glasbe z vrhunskimi umetniki mednarodne Poletne akademije dunajske Univerze za glasbo, ob podpori projekta Interreg SI-AT, Teartes - Tour kult, v katerem je občina Grad sodelovala s partnerjem J:Opera iz sosednje Avstrije. Sočasno se je pripravila zasnova čezmejne kulturno-turistične ponudbe, ki jo je podkrepil nakup turističnega vlakca za vožnjo obiskovalcev po deželi vulkanov in nakup velikega koncertnega klavirja za grajski salon. Njegova velika želja je bila vzpostavitev doživljajskega parka Vulkanija, ki je uspela 2013 v Pörgi pod gradom. Kot velik ljubitelj klasične glasbe je podpiral tudi koncerte festivala Seviqc Brežice v letih 2011, 2012 in 2013 v sodelovanju s Klemenom Ramovšem. Zlasti odmeven je bil koncert brazilske skupine Musica Antiga da UFF, ki ga je v živo z gradu prenašala RTV, program Ars.


Nagovor pred koncertom na gradu, 18. 8. 2011

Seveda je bilo še veliko dogodkov, sestankov in razprav, ki so zabeleženi v dokumentih, fotografijah in spominih vseh, ki smo se z njim pogovarjali in prijateljevali.

Zaposleni v zavodu smo se z njim nazadnje srečali na slovesnosti ob dvajsetletnici razglasitve Goričkega za krajinski park, 8. oktobra 2023, pred gradom Grad. Spominjali se ga bomo s hvaležnostjo za vse, kar je storil za učinkovit in sonaraven razvoj v občini Grad in v Krajinskem parku Goričko.

Naj počiva v miru.